• Maatalous ja kasvihuonekaasupäästöt : Kirjallisuuskatsaus 

      Kulmala, Airi; Esala, Martti
      Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 76 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
      Maatalous voimistaa kasvihuoneilmiötä lisäämällä erityisesti hiilidioksidin, dityppioksidin ja metaanin vapautumista. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kuvataan maatalouteen liittyviä kasvihuonekaasujen lähteitä ja nieluja ...