JulkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys