• Adaptogeenikasvien viljelytutkimus ja käyttö Suomessa:Ruusujuuriseminaari, Mikkeli, 18.6.2002 

   Galambosi, Bertalan (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 37 (MTT, 2003)
   Eräillä kasvilajeilla on niin sanottu adaptogeenivaikutus. Se tarkoittaa, että näistä lääkekasveista saatavat aineet tehostavat elimistön henkistä ja fyysistä suorituskykyä, erityisesti rasitustilassa. Adaptogeenikasvit ...
  • Agri-environmental and Rural Development Indicators: A Proposal 

   Yli-Viikari, Anja; Risku-Norja, Helmi; Nuutinen, Visa; Heinonen, Esa; Hietala-Koivu, Reija; Huusela-Veistola, Erja; Hyvönen, Terho; Kantanen, Juha; Raussi, Satu; Rikkonen, Pasi; Seppälä, Anu; Vehmasto, Elina
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 5 (MTTMTT, 2002)
   Tämä julkaisu käsittelee uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön arviointimenetelmiä. Indikaattorit on suunniteltu Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategian seurantaa varten. Aluksi esitellään arvioinnin ...
  • Ajettavien työkoneiden kulkuteiden turvallisuus II 

   Suutarinen, Juha; Väänänen, Janne; Mattila, Tiina; Leskinen, Timo; Lehtelä, Jouni; Plaketti, Pekka; Olkinuora, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 18 (MTT, 2002)
   Kulkutiellä tarkoitetaan varusteita koneen työskentely-, tarkastus- tai huoltotasojen ja maanpinnan välistä nousemista ja laskeutumista varten (SFS-EN ISO 2860). Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja menetelmiä ...
  • Alkuperäisrotujen säilyttämisen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset lähtökohdat 

   Karja, Miia (toim.); Lilja, Taina (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 106 (MTT, 2007)
   Tutkimushankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja luoda toimintamalleja alkuperäisten kotieläinrotujen eli maatiaisrotujen säilyttämiseksi. Vastausta etsittiin kysymyksiin: millaisia merkityksiä maatiaisroduilla on ja mitä ...
  • Avomaavihannesten lajike- ja varastointikokeet käytännön tiloilla 

   Kivijärvi, Pirjo (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 123 (MTTMTT, 2008)
   Tähän julkaisuun on koottu vuosina 2005 2007 käytännön tiloilla kolmessa eri kehittämishankkeessa toteutettujen avomaavihannesten lajike- ja varastointikokeiden tuloksia Etelä-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Tilakokeissa ...
  • Biojäte- ja lietekompostien käyttömahdollisuudet kasvintuotannossa 

   Lehtonen, Keijo; Tontti, Tiina; Kuisma, Miia
   Maa- ja elintarviketalous : 28 (MTTMTT, 2003)
   Kasvintuotannossa, erityisesti monokulttuurisessa viljan viljelyssä, vuosittain toistuva muokkaus kuluttaa maan orgaanista ainesta. Sitä voidaan kuitenkin täydentää biojäte- ja lietekomposteilla. Näin toteutuvat kestävän ...
  • Biotekniikka kauran jalostuksessa. Uudet menetelmät laadun parantamiseksi 

   Kiviharju, Elina (toim.); Ritala, Anneli (toim.); Schulman, Alan (toim.); Pietilä, Leena (toim.); Tanhuanpää, Pirjo (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 99 (MTT, 2007)
   Kauran lajikejalostuksella pyritään tuottamaan entistä satoisampia ja laadukkaampia lajikkeita. Bioteknisiä menetelmiä hyödyntämällä mahdollisuudet vastata rehu- ja elintarviketeollisuuden sekä viljelijöiden toivomuksiin ...
  • Biotorjunta osana ekologista kasvinsuojelua 

   Tiilikkala, Kari (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 10 (MTT, 2002)
   Vuosina 1999-2001 toteutetun Biotorjunta osana ekologista kasvinsuojelua -tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, miten ekologisen viljelyn kasvinsuojeluongelmia voidaan hallita kasvien omia, bioaktiivisia, aineita ...
  • Biotorjunta osana ekologista kasvinsuojelua 

   Tiilikkala, Kari (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 10 (MTT, 2003)
   Vuosina 1999-2001 toteutetun Biotorjunta osana ekologista kasvinsuojelua -tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, miten ekologisen viljelyn kasvinsuojeluongelmia voidaan hallita kasvien omia, bioaktiivisia, aineita ...
  • Broilerin fileesuikaleiden tuotannon ympäristövaikutukset ja kehittämismahdollisuudet 

   Katajajuuri, Juha-Matti; Grönroos, Juha; Usva, Kirsi; Virtanen, Yrjö; Sipilä, Ilkka; Venäläinen, Eija; Kurppa, Sirpa; Tanskanen, Riikka; Mattila, Tuomas; Virtanen, Hanna
   Maa- ja elintarviketalous : 90 (MTT, 2006)
   Tutkimuksessa sovellettiin tuotantoverkkointegroitua elinkaariarviointia broilerinlihan tuotannon ympäristövaikutusten arvioimiseen. Ympäristövaikutusarvio perustui broilerin hunajamarinoitujen fileesuikaleiden tuotantoverkon ...
  • Digitaalikuvauksen ja vesiherkän paperin käyttö perunan ruiskutustutkimuksessa 

   Suomi, Pasi; Haapala, Hannu
   Maa- ja elintarviketalous : 4 (MTT, 2002)
   Tutkimus oli osa MTT:n ja Perunantutkimuslaitoksen (PETLA) yhteistutkimuksesta "Ruiskutustekniikan parantaminen perunaruton torjunnasta", jonka kenttäkokeissa selvitettiin eri ruiskutusmenetelmien käyttökelpoisuus perunaruton ...
  • Dry anaerobic digestion of organic residues on-farm - a feasibility study 

   Schäfer, Winfried; Lehto, Marja; Teye, Frederick
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 77 (MTTMTTMTT, 2006)
   Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuivamädätyslaitoksen rakenne- ja toimintaparametrien vaikutusta biokaasutuotannon kannattavuuteen, kestävyyteen ja ympäristökysymyksiin tilatasolla sekä sitä, voidaanko ...
  • Elintarvikeketjun vastuullisuus. Kuvaus vuorovaikutteisesta sisällön rakentamisen prosessista 

   Forsman-Hugg, Sari; Katajajuuri, Juha-Matti; Paananen, Jaana; Pesonen, Inkeri; Järvelä, Katja; Mäkelä, Johanna
   Maa- ja elintarviketalous : 140 (MTT, 2009)
   Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida ja kehittää vastuullisuutta suomalaisessa elintarvikeketjussa sekä osallistua vastuullisuuden sisällön rakentamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin ...
  • Elintarvikesektorin työllisyysvaikutukset - Panos-tuotosanalyysi maakunnittain 

   Knuuttila, Marja
   Maa- ja elintarviketalous : 56 (MTT, 2004)
   Elintarvikesektorin työllisyysvaikutukset - Panos-tuotosanalyysi maakunnittain Marja Knuuttila MTT Taloustutkimus, Luutnantintie 13, 00410 Helsinki, marja.knuuttila@mtt.fi Tiivistelmä Elintarvikesektori on osa kansantaloutta ...
  • Elovena-kaurahiutaleiden ympäristövaikutukset 

   Katajajuuri, Juha-Matti; Voutilainen, Pasi; Tuhkanen, Hanna-Riikka; Honkasalo, Niina
   Maa- ja elintarviketalous : 33 (MTTMTT, 2003)
   Tutkimuksessa sovellettiin toimintoverkkointegroitua elinkaariarviointia kaurahiutaleiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Kohteena oli RavintoRaision elintarviketoimialan Nokian tuotantolaitoksella valmistetut ...
  • Emmental Sinileima -juuston tuotantoketjun ympäristövaikutukset ja parannusmahdollisuudet 

   Voutilainen, Pasi; Tuhkanen, Hanna-Riikka; Katajajuuri, Juha-Matti; Nousiainen, Jouni I; Honkasalo, Niina
   Maa- ja elintarviketalous : 35 (MTT, 2003)
   Tutkimuksessa kehitettiin toimintoverkkointegroitua elinkaariarviointia ja sovellettiin sitä Sinileima Emmental -juuston tuotannon ja käytön kokonaisympäristövaikutusten arviointiin. Ympäristövaikutuksista tarkasteltiin ...
  • Esteiden aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyssä 

   Karttunen, Janne; Mattila, Päivi; Myyrä, Sami; Uusitalo, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 14 (MTT, 2002)
   Nykyaikaiseen infrastruktuuriin kuuluvat rakenteet aiheuttavat esteitä peltoviljelylle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suuren haitan pellolla sijaitseva este aiheuttaa. Tutkimusongelman ratkaiseminen ...
  • European bird cherry (Prunus padus L.) - a biodiverse wild plant for horticulture 

   Uusitalo, Marja
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos : 61 (MTT, 2004)
   Metsätuomea, Prunus padus L. (Rosaceae), tutkittiin vuosina 1991-1998 Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan, Helsingin yliopiston ja Pohjoismaisen geenipankin johdolla. Tavoitteena oli arvioida tuomea viherrakentamisen ...
  • Field balances of trace elements at the farm level on crop and dairy farms in Finland in 2004 

   Mäkelä-Kurtto, Ritva; Laitonen, Annukka; Eurola, Merja; Vuorinen, Arja; Pasanen, Titta; Rankanen, Riitta; Suominen, Kimmo; Laakso, Pirkko; Tarvainen, Timo; Hatakka, Tarja; Salopelto, Juha
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 111 (MTT, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hivenalkuaineiden tilakohtaisia peltotaseita kasvin- ja maidontuotantotiloilla vuonna 2004. Tutkittavat hivenalkuaineet olivat arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, elohopea, nikkeli, ...
  • Franchisingsopimukset sikatalouden hintariskien hallinnassa 

   Uusitalo, Pekka; Pietola, Kyösti
   Maa- ja elintarviketalous : 11 (MTT Taloustutkimus, 2002)
   Tässä tutkimuksessa estimoitiin vertikaalisesti koordinoitujen tuotanto- ja markkinointisysteemien arvo siitä näkökulmasta, kuinka tehokkaasti niillä voidaan hallita sikaloiden ja sikalainvestointien hintariskejä. ...