"hiilidioksidi" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen 

   Regina, Kristiina; Lehtonen, Heikki; Palosuo, Taru; Ahvenjärvi, Seppo
   MTT Raportti : 127 (2014)
   Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt raportoidaan osana Suomen kokonaispäästöjä YK:n Ilmastosopi-muksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti vuodesta 1990 alkaen. Varsinaisina maatalouden päästöinä (kasvihuonekaasuinventaariossa ...
  • Naudanlihantuotannon ympäristövaikutukset : kirjallisuusselvitys 

   Pesonen, Maiju; Huuskonen, Arto
   MTT Raportti : 156 (MTT, 2014)
   Tämän kirjallisuusselvityksen tarkoituksena oli selvittää uusimman tutkimustiedon perusteella naudanlihantuotannon ympäristövaikutuksia sekä mahdollisuuksia parantaa tuotannon ympäristötehokkuutta. Selvityksen perusteella ...