"elinkaariarviointi" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Elintarvikkeiden pakkausvaihtoehtojen ympäristövaikutukset. FutupackEKO2010-hanke 

   Silvenius, Frans; Katajajuuri, Juha-Matti; Koivupuro, Heta-Kaisa; Nurmi, Pauliina; Virtanen, Yrjö; Grönman, Kaisa; Soukka, Risto
   MTT Raportti : 14 (MTT, 2011)
   Tässä raportissa esitellään FutuPackEKO2010-hankkeessa kolmelle pakatulle elintarviketuotteelle tehtyjen elinkaaritapaustutkimusten tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Keskeisenä lähtökohtana tutkimuksessa oli ...
  • How to measure the environmental risks from uses of plant protection products for achieving the IPM requirements and risk communication : A case study on the production chain of cereal farming in Finland 

   Räsänen, Kati; Nousiainen, Riikka; Kurppa, Sirpa; Autio, Sari; Junnila, Sanni; Tiilikkala, Kari; Kaseva, Janne; Laitinen, Pauliina
   MTT Raportti : 105 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Indicators are needed in the monitoring of risk reduction actions according to the EU strategy, where the aim is to reduce health and environmental risks via integrated pest management (IPM). The actions are based on EU ...
  • Kirjolohen ympäristövaikutukset Suomessa 

   Silvenius, Frans; Mäkinen, Timo; Grönroos, Juha; Kurppa, Sirpa; Tahvonen, Raija; Kankainen, Markus; Vielma, Jouni; Silvennoinen, Kirsi; Setälä, Jari; Kaustell, Salla; Hartikainen, Hanna
   MTT Raportti : 48 (MTTMTT, 2012)
   Suomessa kasvatetun kirjolohen pääasialliset ympäristövaikutukset tutkittiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tekemässä yhteistyöhankkeessa ...
  • Lähestymistapoja elintarvikkeiden vesijalanjäljen arvioimiseksi : kirjallisuuskatsaus 

   Lehtinen, Heli; Usva, Kirsi
   MTT Raportti : 37 (MTT, 2011)
   Makean veden kulutuksesta on tullut tärkeä kestävyyden ulottuvuus mitattaessa kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä. Tämä kirjallisuuteen perustuva katsaus käsittelee elintarviketuotteiden makean veden kulutuksen ja sen ...
  • Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 

   Räsänen, Kati; Saarinen, Merja; Kurppa, Sirpa; Silvenius, Frans; Riipi, Inkeri; Nousiainen, Riikka; Erälinna, Leena; Mattinen, Laura; Jaakkola, Sirkka; Lento, Sanna; Mäkinen-Hankamäki, Sari
   MTT Raportti : 145 (MTT, 2014)
   Tässä työssä luotiin arviointikehikko lähiruuan kestävyyden arvioimisen pohjaksi ja tarkasteltiin, miten lähiruuan ekologista kestävyyttä voidaan mitata ja miten siitä voidaan viestiä. Arviointikehikko sisälsiruuan ...
  • Perunan ilmastovaikutukset 

   Pulkkinen, Hannele; Kemppainen, Mirja; Markus, Anu; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 73 (MTTMTT, 2012)
   Elinkaariarviointia käytetään tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Kattavan kuvan saamiseksi tietyn tuotteen ympäristövastuullisuudesta tulee tarkastella laajasti eri ympäristövaikutuksia. Elinkaariarvioinnin ...