"elinkaarianalyysi" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Lannan kestävä hyödyntäminen 

   Luostarinen, Sari (toim.); Logrén, Johanna (toim.); Grönroos, Juha (toim.); Lehtonen, Heikki (toim.); Paavola, Teija (toim.); Rankinen, Katri (toim.); Rintala, Jukka (toim.); Salo, Tapio (toim.); Ylivainio, Kari (toim.); Järvenpää, Markku (toim.)
   MTT Raportti : 21 (MTT, 2011)
   HYÖTYLANTA-tutkimusohjelmassa tuotettiin työkaluja lannan ja muiden eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hallintaan, erityisesti niiden sisältämien ravinteiden kierrättämiseksi ja energiasisällön hyödyntämiseksi ...
  • Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 

   Räsänen, Kati; Saarinen, Merja; Kurppa, Sirpa; Silvenius, Frans; Riipi, Inkeri; Nousiainen, Riikka; Erälinna, Leena; Mattinen, Laura; Jaakkola, Sirkka; Lento, Sanna; Mäkinen-Hankamäki, Sari
   MTT Raportti : 145 (MTT, 2014)
   Tässä työssä luotiin arviointikehikko lähiruuan kestävyyden arvioimisen pohjaksi ja tarkasteltiin, miten lähiruuan ekologista kestävyyttä voidaan mitata ja miten siitä voidaan viestiä. Arviointikehikko sisälsiruuan ...
  • Naudanlihantuotannon ympäristövaikutukset : kirjallisuusselvitys 

   Pesonen, Maiju; Huuskonen, Arto
   MTT Raportti : 156 (MTT, 2014)
   Tämän kirjallisuusselvityksen tarkoituksena oli selvittää uusimman tutkimustiedon perusteella naudanlihantuotannon ympäristövaikutuksia sekä mahdollisuuksia parantaa tuotannon ympäristötehokkuutta. Selvityksen perusteella ...
  • Ravitsemus ja maaperävaikutukset ruoan elinkaariarvioinnissa : SustFoodChoice-hankkeen loppuraportti 

   Saarinen, Merja; Sinkko, Taija; Joensuu, Katri; Silvenius, Frans; Ratilainen, Anna
   MTT Raportti : 146 (MTT, 2014)
  • Teurastamoista saatavien sivujakeiden uudet prosessointimenetelmät ja hyötykäyttökohteet : Hyötyteuras-hankkeen 2009-2011 loppuraportti 

   Pihlanto, Anne; Pap, Nora; Silvenius, Frans; Kymäläinen, Maritta; Niemistö, Markku
   MTT Raportti : 62 (MTT, 2012)
   Teurastamot tuottavat runsaasti sivujakeita, Suomessa n. 240 000 tonnia vuodessa. Teurasveri-ja lihaluujakeita muodostuu eniten ja ne sisältävät runsaasti mielenkiintoisia, ravitsemuksellisesti ja taloudellisesti arvokkaita ...