"bioenergia" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi. Bionurmi-hankkeen loppuraportti 

   Seppälä, Arja; Kässi, Pellervo; Lehtonen, Heikki; Aro-Heinilä, Esa; Niemeläinen, Oiva; Lehtonen, Eeva; Höhn, Jukka; Salo, Tapio; Keskitalo, Marjo; Nysand, Matts; Winquist, Erika; Luostarinen, Sari; Paavola, Teija
   MTT Raportti : 151 (MTT, 2014)
   Bionurmi-hankkeessa on selvitetty millä edellytyksillä nurmesta voitaisiin tuottaa biokaasua kestävästi Hämeen, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueella. Hankkeessa on luotu toimintamalli nurmea hyödyntävälle biokaasulaitokselle, ...
  • Peltobiomassat tulevaisuuden energiaresurssina 

   Pahkala, Katri (toim.); Lötjönen, Timo (toim.)
   MTT Raportti : 44 (MTT, 2012)
   Biomassoja voidaan tuottaa varta vasten bioenergiaksi tai ne voivat olla sivuvirtoja puunjalostusteollisuudesta, maa- ja metsätaloudesta tai esimerkiksi yhdyskuntajätteen biohajoavan osan hyödyntämistä energiaksi. ...