JulkaisutyyppiMTT RaporttiC1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

  • Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi: terveys ja kestävä kehitys politiikka-asiakirjoissa 

   Risku-Norja, Helmi; Isola, Anna-Maria; Nisonen, Sampsa
   MTT Raportti : 79 (MTTMTT, 2012)
   HYVINVOIPA-hankkeen kohteena on suomalainen terveys- ja ruokapolitiikka elintapojen ja kestävän kehityksen kontekstissa. Yhteisenä rajapintana nähdään kestävän kehityksentavoitteiden tukeminen ja terveyden edistäminen. ...
  • Indeksivakuutukset sikatalouden tulotason vakauttamisessa 

   Heinola, Katriina; Niemi, Jarkko K.; Myyrä, Sami
   MTT Raportti : 71 (MTTMTT, 2012)
   Raportissa tarkastellaan vakioituun katteeseen perustuvaa tuloindeksivakuutusta erikoistuneessa porsastuotannossa sekä erikoistuneessa lihasikojen kasvatuksessa. Sikatalouden yritysten taloudelliset tulokset vaihtelevat ...