- Selaus nimekkeen mukaan MTT Raportti

  • Naudanlihantuotannon ympäristövaikutukset : kirjallisuusselvitys 

   Pesonen, Maiju; Huuskonen, Arto
   MTT Raportti : 156 (MTT, 2014)
   Tämän kirjallisuusselvityksen tarkoituksena oli selvittää uusimman tutkimustiedon perusteella naudanlihantuotannon ympäristövaikutuksia sekä mahdollisuuksia parantaa tuotannon ympäristötehokkuutta. Selvityksen perusteella ...
  • Nautatilojen rehukasvivalikoima laajemmaksi? : tuloksia InnoNauta -hankkeen tutkimuksista 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Raportti : 77 (MTT, 2012)
   Kasvivalikoiman monipuolistaminen saattaisi olla yksi mahdollinen tapa, jolla nautatilat voisivat tehostaa rehuntuotantoaan. InnoNauta -hankkeen kirjallisuuskatsauksessa ja ruutukokeissa selvitettiin rehujuurikkaan, ...
  • Navettateknologian luotettavuus selville testausten avulla 

   Mononen, Jaakko; Kajava, Sari; Ruuska, Salla; Mughal, Mikaela; Niittynen, Martta; Järvinen, Mikko; Frondelius, Lilli; Itä-Suomen yliopisto; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Maaninka / Maidontuotanto (EMT/2141); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Maaninka / Eläinten hyvinvointi ja tuotantoympäristö (EHT/2145)
   MTT Raportti : 141 (MTT, 2014)
   Karjakokojen kasvaessa teknologiavalinnat ovat yksi maidon alkutuotannon haasteista. Maidontuottajat ovat valinnoissaan paljolti laitevalmistajien tarjoaman tiedon varassa. Nykyaikainen navettateknologia (NYT) - hankeparissa ...
  • Nitrogen fertilizer rates, N balances, and related risk of N leaching in Finnish agriculture 

   Salo, Tapio; Turtola, Eila; Virkajärvi, Perttu; Saarijärvi, Kirsi; Kuisma, Paavo; Tuomisto, Jussi; Muurinen, Susanna; Turakainen, Marja
   MTT Raportti : 102 (2013)
   Crop yield responses to nitrogen (N) fertilizers and associated changes in field N balances were gathered from fertilizer trials by MTT Agrifood Research Finland, Potato Research Institute and Sugar Beet Research Center, ...
  • Nurmen kasvu- ja kehitysprosessit. NURFYS-hankkeen 2006-2011 loppuraportti 

   Hyrkäs, Maarit (toim.); Virkajärvi, Perttu (toim.)
   MTT Raportti : 56 (MTT, 2012)
   Nurmirehuihin perustuvilla maidon- ja naudanlihan tuotannolla on keskeinen merkitys koko Suomen elintarviketuotannolle. Satomäärillä mitattuna säilörehu on ollut pitkään Suomen merkittävin viljelykasvi ja vuonna 2010 se ...
  • Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi. Bionurmi-hankkeen loppuraportti 

   Seppälä, Arja; Kässi, Pellervo; Lehtonen, Heikki; Aro-Heinilä, Esa; Niemeläinen, Oiva; Lehtonen, Eeva; Höhn, Jukka; Salo, Tapio; Keskitalo, Marjo; Nysand, Matts; Winquist, Erika; Luostarinen, Sari; Paavola, Teija
   MTT Raportti : 151 (MTT, 2014)
   Bionurmi-hankkeessa on selvitetty millä edellytyksillä nurmesta voitaisiin tuottaa biokaasua kestävästi Hämeen, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueella. Hankkeessa on luotu toimintamalli nurmea hyödyntävälle biokaasulaitokselle, ...
  • Nurmien kaliumtalous. Maan reservikaliumin merkitys kaliumlannoituksen suunnittelussa 

   Virkajärvi, Perttu; Kykkänen, Sanna; Räty, Mari; Hyrkäs, Maarit; Järvenranta, Kirsi; Isolahti, Mika; Kauppila, Raimo
   MTT Raportti : 165 (MTT, 2014)
   Kalium on nurmen sadontuoton kannalta heti typen jälkeen tärkein ravinne. Se vaikuttaa paitsi sadon tuottoon myös nurmen ravitsemukselliseen laatuun. Nurmet käyttävät runsaasti kaliumia ja sadon mukana kaliumia voi poistua ...
  • Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari 

   Kuha, Rauno; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Alueet / Rovaniemi (KRV/1122)
   MTT Raportti : 162 (MTT, 2014)
   Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari on koottu ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettujen kehittämishankkeiden tulosten esittelyä varten. Seminaarin aihepiirit on koottu teemoihin, jotka ovat lappilainen elintarviketuotanto, ...
  • Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle 

   Hurme, Timo
   MTT Raportti : 5 (MTTMTT, 2010)
   SAS Enterprise Guide on tilastollinen ohjelmisto, joka vaatii toimiakseen myös tavallisen SASohjelmiston. Enterprise Guide on helppokäyttöinen vaihtoehto SAS-ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien hyödyntämiseen. ...
  • Opas standardisarjan ISO 11783 käyttäjille 

   Tuunanen, Lauri
   MTT Raportti : 148 (MTT, 2014)
  • Orgaanisten lannoitevalmisteiden vaikutus kasvien kasvuun - testimenetelmät 

   Salo, Tapio; Palojärvi, Ansa; Kukkonen, Sanna; Vestberg, Mauritz; Kapuinen, Petri; Tontti, Tiina; Ylivainio, Kari; Parikka, Päivi; Nummila, Matti; Maunuksela, Liisa; Lindström, Kristina; Orasmaa, Saila; Paulin, Lars
   MTT Raportti : 101 (2013)
   Orgaaniset lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvien kasvua edistävät lannoitevalmisteet (biostimulantit) ovat kasveille potentiaalisia ravinnelähteitä ja niiden tavoitteena on lisätä kasvien kasvua. Mielenkiinto näihin ...
  • Peltobiomassat tulevaisuuden energiaresurssina 

   Pahkala, Katri (toim.); Lötjönen, Timo (toim.)
   MTT Raportti : 44 (MTT, 2012)
   Biomassoja voidaan tuottaa varta vasten bioenergiaksi tai ne voivat olla sivuvirtoja puunjalostusteollisuudesta, maa- ja metsätaloudesta tai esimerkiksi yhdyskuntajätteen biohajoavan osan hyödyntämistä energiaksi. ...
  • Peruna paremmaksi 

   Kankaala, Anu; Hiltunen, Soila; Lahdenperä, Helena; Myllykangas, Kaisa; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 171 (MTT, 2014)
   Laadukas peruna on käyttötarkoitukseen sopivaa, virheetöntä, ravintoarvoltaan hyvää ja käyttöturvallista. Laadukas peruna ei sisällä kemiallisia torjunta-aineita, haitallisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Laatuvaihtelut ...
  • Perunan ilmastovaikutukset 

   Pulkkinen, Hannele; Kemppainen, Mirja; Markus, Anu; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 73 (MTTMTT, 2012)
   Elinkaariarviointia käytetään tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Kattavan kuvan saamiseksi tietyn tuotteen ympäristövastuullisuudesta tulee tarkastella laajasti eri ympäristövaikutuksia. Elinkaariarvioinnin ...
  • Perunan ja vihannesten sivuvirtojen arvokomponenttien hyötykäyttö 

   Ahokas, Mikko; Välimaa, Anna-Liisa; Kankaala, Anu; Lötjönen, Timo; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 67 (MTT, 2012)
   Tässä raportissa sivuvirroilla tarkoitetaan kaikkia niitä perunan ja vihannesten käsittelyprosesseissa syntyviä jakeita, jotka eivät ole varsinaisia päätuotteita. Sivuvirtoja ovat esimerkiksi kuorimassa, soluneste, ...
  • Perunan kolhiintumisen vähentäminen varastolla ja kauppakunnostuksessa 

   Lötjönen, Timo; Kemppainen, Mirja; Markus, Anu; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 122 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Perunan kolhiintuminen aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Jopa 10 % perunasta voi joutua biojätteeksi käsittelyketjun aiheuttamien kolhujen takia. Nostovaiheen kolhiintumariskit ovat viljelijöillä aika hyvin ...
  • Perunan sadetuksen hallinta 

   Juntunen, Minna; Myllys, Merja; Kankaala, Anu; Degefu, Yeshitila; Sipilä, Anna; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 85 (MTT, 2013)
   Perunan vedentarve on muita viljelykasveja suurempi. Kasvukauden aikainen kuivuus aiheuttaa sadon määrän alenemista ja laadun heikkenemistä. Perunan sadetuksen hallinta -hankkeen tavoitteena oli tuottaa käytännön ...
  • Perunan uudet lannoitteet ja lannoitusmenetelmät 

   Sipilä, Anna; Kemppainen, Mirja; Markus, Anu; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 115 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Viime vuosina Suomen lannoitemarkkinoille on tullut uudenlaisia tuotteita ja lannoitusmenetelmiä, kuten nestemäiset lannoitteet ja mikrobeja sisältävät kasvin kasvua edistävät valmisteet. Tätä ennen perunan lannoitus ...
  • Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 

   Hiltunen, Lea; Sipilä, Anna; Hänninen, Niko; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 38 (MTT, 2011)
   Vuosina 2007 2009 toteutetun Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa hankkeen tavoit-teena oli lisätä perunan satotasoa sekä parantaa sadon laatua ja siten lisätä perunan huoltovarmuutta Kar-jalan tasavallassa. ...
  • Pihvirotuisten nautojen teurasominaisuudet ja lihan laatu 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Raportti : 46 (MTT, 2012)
   MTT:n hallinnoiman InnoNauta Kehitys hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää rodun ja ruokinnan vaikutuksia naudan ruhojen teuraslaatuun sekä lihan laatuominaisuuksiin. Tutkimusta toteutettiin sekä kasvatus- ...