- Selaus nimekkeen mukaan MTT Raportti

  • Ferix-3 saostuskokeet Nuutajärven valuma-alueella 2012 ja 2013 

   Närvänen, Aaro; Uusitalo, Risto
   MTT Raportti : 155 (MTT, 2014)
   Tässä raportissa kuvataan Nuutajärven alueella tehtyä koesarjaa, jossa kevätvalunnasta sidottiin veteen liuennutta fosforia kemikaalilisäyksen avulla. Ojavesien kemikaalikäsittelyn tarkoitus oli sitoa tämä leville välittömästi ...
  • From Waste to Traffic Fuel (W-Fuel) 

   Kask, Ülo; Andrijevskaja, Janita; Kask, Livia; Heinla, Priit; Hüüs, Meeli; Kallaste, Tiit; Laur, Anton; Menert, Anne; Pädam, Sirje; Rasi, Saija; Heino, Erja; Ahonen, Saana; Marttinen, Sanna; Aro-Heinilä, Esa; Teerioja, Nea
   MTT Raportti : 53 (MTT, 2012)
   The EU directive on the promotion of the use of energy from renewable sources (Directive 2009/28/EC) sets a mandatory minimum target for the use of fuels produced using renewable energy sources of 10% of total petrol and ...
  • From Waste to Traffic Fuel -projects Final report 

   Rasi, Saija; Lehtonen, Eeva; Aro-Heinilä, Esa; Höhn, Jukka; Ojanen, Hannu; Havukainen, Jouni; Uusitalo, Ville; Manninen, Kaisa; Heino, Erja; Teerioja, Nea; Anderson, Reetta; Pyykkönen, Ville; Ahonen, Saana; Marttinen, Sanna; Pitkänen, Sanna; Hellstedt, Maarit; Rintala, Jukka
   MTT Raportti : 50 (MTT, 2012)
   The main objective of the project was to promote biogas production and its use as traffic fuel. The aims in the four Finnish and two Estonian case regions were to reduce the amount and improve the sustainable use of waste ...
  • Fungisidien vaikutus ohran kasvuaikaan Pohjois-Pohjanmaalla 

   Hartikainen, Miika; Joki-Tokola, Erkki
   MTT Raportti : 174 (MTT, 2014)
   Viljelykasvien sienitautien torjuntaan käytettävät fungisidit kykenevät estämään taudinaiheuttajasienien ja niiden itiöiden kasvua kasvien lehdillä. Terveinä säilyvät lehdet kykenevät siten jatkamaan häiriöttä ...
  • Fusarium-homeet viljassa. Homeen tartunta ja toksiinien muodostuminen sekä sadon toksiiniriskin hallinta 

   Parikka, Päivi; Kaukoranta, Timo; Rämö, Sari; Hietaniemi, Veli; Asola, Armi; Jestoi, Marika; Virkajärvi, Vertti; Sarlin, Tuija; Holopainen, Ulla; Laitila, Arja
   MTT Raportti : 153 (MTT, 2014)
   SAFECEREAL-projektissa tutkittiin Fusarium-homeita, erityisesti nk. A-tyypin trikotekeenituottajina tunnettuja F. langsethiae ja F. sporotrichioides –lajeja ja niiden toksiinisynteesin käynnistymiseen vaikuttavia tekijöitä ...
  • Haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja lääkeaineiden esiintyminen biokaasulaitosten käsittelyjäännöksissä sekä niiden elintarvikeketjuun aiheuttaman vaaran arviointi 

   Marttinen, Sanna; Suominen, Kimmo; Lehto, Marja; Jalava, Taina; Tampio, Elina
   MTT Raportti : 135 (MTT, 2014)
   Hankkeessa selvitettiin biokaasulaitosten käsittelyjäännösten haitallisten orgaanisten yhdisteiden ja lääke-aineiden pitoisuuksia sekä niistä mahdollisesti aiheutuvaa riskiä elintarvikkeiden käytön turvallisuudelle. ...
  • Happamat sulfaattimaat ja niistä aiheutuvan vesistökuormituksen hillitseminen Siika- ja Pyhäjoen valuma-alueella 

   Suomela, Raija; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Ruukki / Naudanlihantuotanto (ENA/2151)
   MTT Raportti : 132 (MTT, 2014)
   ”Happaman vesistökuormituksen ehkäisy Siikajoki-Pyhäjoki -alueella 2009–2012”-hankkeessa selvitet-tiin vuosina 2009–2012 happamuutta aiheuttavien sulfaattimaiden sijaintia ja niiden ominaisuuksia Siika-joen ja Pyhäjoen ...
  • How to measure the environmental risks from uses of plant protection products for achieving the IPM requirements and risk communication : A case study on the production chain of cereal farming in Finland 

   Räsänen, Kati; Nousiainen, Riikka; Kurppa, Sirpa; Autio, Sari; Junnila, Sanni; Tiilikkala, Kari; Kaseva, Janne; Laitinen, Pauliina
   MTT Raportti : 105 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Indicators are needed in the monitoring of risk reduction actions according to the EU strategy, where the aim is to reduce health and environmental risks via integrated pest management (IPM). The actions are based on EU ...
  • Igluja ja ternimaitoa : tuloksia InnoNauta -hankkeen vasikkatutkimuksista 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Raportti : 69 (MTT, 2012)
   MTT:n hallinnoiman InnoNauta Kehitys -hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää vasikoiden alkukasvatukseen liittyviä kysymyksiä. MTT Maaningan toimipisteessä toteutetun kasvatuskokeen tarkoituksena oli verrata vasikoiden ...
  • Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi: terveys ja kestävä kehitys politiikka-asiakirjoissa 

   Risku-Norja, Helmi; Isola, Anna-Maria; Nisonen, Sampsa
   MTT Raportti : 79 (MTTMTT, 2012)
   HYVINVOIPA-hankkeen kohteena on suomalainen terveys- ja ruokapolitiikka elintapojen ja kestävän kehityksen kontekstissa. Yhteisenä rajapintana nähdään kestävän kehityksentavoitteiden tukeminen ja terveyden edistäminen. ...
  • Ilmastovalinta ravintoloissa : Ilmastolounas-hankkeen loppuraportti 

   Roininen, Taneli; Pulkkinen, Hannele; Järvinen, Maija; Nikula, Jussi; Höynälänmaa, Stella; Katajajuuri, Juha-Matti; Hyvärinen, Helena
   MTT Raportti : 160 (MTT, 2014)
   Ravintola-alalla on ollut kiinnostusta viestiä ruokailijoille lounaiden ilmastovaikutuksista, mutta yhtenäistä ja luotettavaa menetelmää ei ole ollut. Hankkeessa kehitettiin Ilmastovalinta-konsepti, joka näyttää ruokailijoille ...
  • Impact of use of neonicotinoid insecticides on honey bees in the cultivation on spring oilseed crops in Finland. Interim report 

   Ketola, Jarmo; Hakala, Kati
   MTT Report : 157 (MTT, 2014)
   The Neomehi project is studying how neonicotinoid-based plant protection products used in the cultivation of oilseed rape and turnip rape affect honey bees in Finnish oilseed cultivation. The interim report brings together ...
  • Indeksipohjaiset sopimukset maatilojen sato- ja tuloriskien hallinnassa (RIMAC) 

   Myyrä, Sami; Pietola, Kyösti
   MTT Raportti : 63 (MTTMTT, 2012)
   Indeksipohjaisten vakuutusten ja sääjohdannaisten markkinat ovat maailmalla kasvaneet erittäin voimakkaasti ja näitä sopimuksia on yhä enemmän integroitu mm Maailman Pankin toimesta politiikkaohjelmiin, joilla tehostetaan ...
  • Indeksivakuutukset sikatalouden tulotason vakauttamisessa 

   Heinola, Katriina; Niemi, Jarkko K.; Myyrä, Sami
   MTT Raportti : 71 (MTTMTT, 2012)
   Raportissa tarkastellaan vakioituun katteeseen perustuvaa tuloindeksivakuutusta erikoistuneessa porsastuotannossa sekä erikoistuneessa lihasikojen kasvatuksessa. Sikatalouden yritysten taloudelliset tulokset vaihtelevat ...
  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä 

   Alanko, Aino-Maija; Autio, Sari; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Junnila, Sanni; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Räsänen, Kati; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 107 (2013)
   Suomen ilmasto on pohjoinen ja vaikka ilmasto lämpenisi ja sademäärä kasvaisi, valon määrä ei lisäänny. Ennustettu ilmastonmuutos voi lisätä kasvinsuojeluriskejä, joiden voidaan ajatella etenevän kolmena aaltona. Ensimmäisen ...
  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla : tuloksia PesticideLife -hankkeesta 

   Alanko, Aino-Maija; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Junnila, Sanni; Ketola, Jarmo; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 108 (2013)
   Kasvinsuojelu on tärkeä osa viljanviljelyn riskien hallintaa. Ilmastonmuutos lisää kasvinsuojelun riskejä samanaikaisesti, kun EU:n ympäristöpolitiikka ohjaa kemiallisesta torjunnasta aiheutuneiden riskien vähentämiseen. ...
  • Juotto- ja vieroitusstrategioiden vaikutukset maitorotuisten vasikoiden kasvuun, terveyteen ja hyvinvointiin 

   Tuomisto, Leena; Huuskonen, Arto
   MTT Raportti : 97 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää juottomäärän ja juotolta vieroitusstrategioiden vai-kutuksia maitorotuisten vasikoiden kasvuun, terveyteen, hyvinvointiin sekä myöhempään tuotokseen. Runsaasti (vähintään ...
  • Kansainvälinen bioenergiakauppa biopolttoainetavoitteiden vaikutukset maatalouteen ja viljelyalan käyttöön 

   Rintamäki, Heidi; Aro-Heinilä, Esa
   MTT Raportti : 45 (MTT, 2012)
   Maailmanlaajuinen biopolttoaineiden tuotanto on kasvanut jatkuvasti tällä vuosituhannella. Biopolttoaineet on nähty keinona ehkäistä ilmastonmuutosta, vähentää liikenteen riippuvuutta fossiilisista öljyvaroista ja edistää ...
  • Kansallisten toimintaympäristöjen analyysi 

   Latvala, Terhi; Tupasela, Tuomo; Tahvonen, Raija
   MTT Raportti : 84 (MTT, 2013)
  • Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta : loppuraportti 

   Yrjänäinen, Heli; Silvenius, Frans; Kaukoranta, Timo; Näkkilä, Juha; Särkkä, Liisa; Tuhkanen, Eeva-Maria
   MTT Raportti : 83 (MTT, 2013)
   Tämä raportti käsittää Greenhouse Carbon-tutkimusprojektissa tehtyjen ilmastovaikutuslaskentojen tulokset, joita on tehty viidelle kasvihuonetuotteelle. Tuotteet olivat tomaatti, kurkku, salaatti, pauliinabegonia ja ...