JulkaisutyyppiMTT KasvuD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  • Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care -toiminnassa 

   Soini, Katriina; Lilja, Taina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Kasvu : 19 (MTT, 2014)
   Viime aikoina on herännyt ajatus vähälukuisten ja uhanalaisten kotieläinrotujen käytöstä Green Care -toiminnassa. Tämä julkaisu tarkastelee alkuperäisten suomalaisten kotieläinrotujen käyttöä eläinavusteisessa terapiassa ...
  • Green Care - toimintatavan suuntaviivat Suomessa 

   Vehmasto, Elina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Kasvu : 20 (MTT, 2014)
   VoiMaa! – Green Care -yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle (2011–2013) oli valtakunnallinen maaseudun kehittämishanke, jossa luotiin yhteisiä sisältöjä ja rakenteita suomalaiseen Green Care -toimintatapaan. Keskeisenä ...
  • Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi: yhteinen päämäärä, yhteinen politiikka. HYVINVOIPA-hankkeen loppuraportti 

   Risku-Norja, Helmi; Kurppa, Sirpa; Irz, Xavier; Pinolehto, Marja; Vorne, Virpi; Ovaskainen, Marja-Leena; Nummela, Olli; Rauhanen, Timo
   MTT Kasvu : 22 (MTT, 2014)
   Terveyden edistäminen ja kestävän kehityksen periaatteiden juurruttaminen ovat olleet näkyvästi esillä suomalaisen yhteiskuntapolitiikan asialistalla viime vuosina. Ongelmiin on haettu ratkaisuja politiikan eri sektoreilla, ...
  • Luonnosta hoivaa ja voimaa : miten arvioida Green Care -toiminnan vaikuttavuutta 

   Soini, Katriina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Kasvu : 21 (MTT, 2014)
   Green Care -toiminnalla tarkoitetaan luonnon tietoista, vastuullista ja ammatillista käyttöä erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluissa. Tässä julkaisussa esitellään keskeisimmät tulokset tutkimuksesta, jonka ...
  • Museopuutarha : perustaminen ja hoito 

   Heinonen, Maarit; Pihlman, Sirkku; Kaihola, Hanna-Leena; Koskela, Anja; Hartikainen, Merja; Kinnanen, Hilma; Peura, Aaja
   MTT Kasvu : 23 (MTT, 2014)
   Mikä on museopuutarha? Entä miten museon vanhoja kasveja hoidetaan ja esitellään? Mitä tietoja ja taitoja tarvitaan, kun kunnostetaan museon vanhaa puutarhaa tai suunnitellaan ja rakennetaan näytetarhaa museolle? Millaisia ...