"Soini, Katriina" - Selaus tekijän mukaan MTT Kasvu

  • Alkuperäiset kotieläinrotumme Green Care -toiminnassa 

   Soini, Katriina; Lilja, Taina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Kasvu : 19 (MTT, 2014)
   Viime aikoina on herännyt ajatus vähälukuisten ja uhanalaisten kotieläinrotujen käytöstä Green Care -toiminnassa. Tämä julkaisu tarkastelee alkuperäisten suomalaisten kotieläinrotujen käyttöä eläinavusteisessa terapiassa ...
  • Luonnosta hoivaa ja voimaa : miten arvioida Green Care -toiminnan vaikuttavuutta 

   Soini, Katriina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Kasvu : 21 (MTT, 2014)
   Green Care -toiminnalla tarkoitetaan luonnon tietoista, vastuullista ja ammatillista käyttöä erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluissa. Tässä julkaisussa esitellään keskeisimmät tulokset tutkimuksesta, jonka ...