"Valkonen, Eija" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Effects of perch on feed consumption and behaviour of caged laying hens 

   Valkonen, Eija; Rinne, Reine; Valaja, Jarmo
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää orsien vaikutuksia munivien kanojen käyttäytymiseen, tuotantoon, rehunkulutukseen ja kuntoon. Kokeessa oli kolme käsittelyä: 1) Kanojen käytössä oli orret koko kokeen ajan 16 viikon ...
  • Egg production in furnished cages 

   Valkonen, Eija
   MTT ScienceMTT Tiede : 12 (MTT, 2010)
   Euroopan unionin neuvoston antama direktiivi (1999/74/EY) määrittää munantuotantoon käytettävien kanojen suojelua koskevat vähimmäismääräykset. Direktiivi kieltää perinteisten varustelemattomien häkkien käytön munivien ...