"Tuuri, Hannu" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Effect of nitrogen fertilization, grass species and cultivar on sod production on Valkeasuo peat bog - a case study 

   Virkajärvi, Perttu; Huhta, Harri; Tuuri, Hannu
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Siirtonurmikon tuotantomahdollisuuksia tutkittiin Tohmajärven Valkeasuolla vuosina 1990-1993 osana polttoturvesoiden jälkikäyttöä selvittävää projektia. Tutkimuksen päämääränä oli selvittää typpilannoituksen sekä kasvilajien ...
  • Maatalouden ympäristötukijärjestelmän (1995-1999) toimeenpano 

   Soini, Katriina; Tuuri, Hannu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 89 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Suomessa toteutettiin ensimmäinen maatalouden ympäristötukijärjestelmä vuosina 1995-1999. Tämä sisällöltään laaja ja taloudelliselta merkitykseltään huomattava järjestelmä edusti uudentyyppistä ohjauskeinoa Suomen maatalouden ...
  • Plant communities of field boundaries in Finnish farmland 

   Tarmi, Sanna; Tuuri, Hannu; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Pientareiden kasviyhteisöjen lajiston selvittämiseksi tutkimme kaikkiaan 193 piennarta,jotka sijaitsivat tuotantosuunniltaan ja ilmastoltaan erilaisilla alueilla Suomessa. Pientareet ryhmiteltiin kasvillisuutensa perusteella ...
  • Polttoturvesoiden jälkikäyttö: siirtonurmikon tuotanto Tohmajärven Valkeasuolla 

   Virkajärvi, Perttu; Huhta, Harri; Tuuri, Hannu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 7 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1997)
  • Selenium content of Finnish oats in 1997-1999: effect of cultivars and cultivation techniques 

   Eurola, Merja; Hietaniemi, Veli; Kontturi, Markku; Tuuri, Hannu; Kangas, Arjo; Niskanen, Markku; Saastamoinen, Marketta
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Tutkimus oli osa Kaura raaka-aineen laadunohjausjärjestelmä -hanketta, jossa selvitettiin laajasti suomalaisen kauran laatua ja soveltuvuutta elintarvikeja rehukäyttöön. Tavoitteena oli selvittää kauran seleenipitoisuuksia ...
  • The effect of incorporation time of different crops on the residual effect on spring cereals 

   Känkänen, Hannu; Kangas, Arjo; Mela, Timo; Nikunen, Unto; Tuuri, Hannu; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Huoli viherlannoitustypen kohtalosta maahan muokkaamisen jälkeen synnytti tarpeen selvittää sopivinta muokkaamisen ajankohtaa. Vaikka maan typpimääritykset antavatkin käsityksen muokkausajankohdan suorasta vaikutuksesta ...
  • Timing incorporation of different green manure crops to minimize the risk of nitrogen leaching 

   Känkänen, Hannu; Kangas, Arjo; Mela, Timo; Nikunen, Unto; Tuuri, Hannu; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Kun viherlannoituskasvusto muokataan maahan, voi kasvusto sisältää suuria määriä typpeä. Etenkin palkokasveja sisältävien kasvustojen typpipitoisuus on korkea, jolloin typen vapautuminen on edullisissa olosuhteissa nopeaa. ...
  • Väkirehu- ja valkuaistasot lypsylehmien ympärivuotisessa sisäruokinnassa laidunruokintaan verrattuna 

   Suvitie, Marjatta; Rinne, Kalle; Rinne, Sirkka-Liisa; Ketoja, Elise; Tuuri, Hannu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 15 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Vuonna 1988-92 suoritetun ruokintakokeen koetekijöinä olivat ympärivuotinen sisäruokinta, sisäruokinta + laiduntaminen, kaksi väkirehu- sekä kaksi valkuaisrehutasoa. Kokeen aloitti 96 lypsylehmää, joista puolet on ayrshire- ...
  • ß-Glucan contents of groats of different oat cultivars in official variety, in organic cultivation, and in nitrogen fertilization trials in Finland 

   Saastamoinen, Marketta; Hietaniemi, Veli; Pihlava, Juha-Matti; Eurola, Merja; Kontturi, Markku; Tuuri, Hannu; Niskanen, Markku; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kauran ß-glukaani on terveyttä edistävä ravintokuituyhdiste, joka alentaa veren kolesterolia ja alentaa ja tasaa veren sokeria. Kauran ytimen ß-glukaanipitoisuuden vaihtelua tutkittiin kauran virallisissa lajikekokeissa ...