"Tuure, Veli-Matti" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Kestävän maatilatalouden työturvallisuuden, -hyvinvoinnin ja -terveyden muutostekijät ja tutkimusalan kehitystarpeet 2008-2015 

   Suutarinen, Juha; Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti; Rikkonen, Pasi; Rautiainen, Risto; Louhelainen, Kyösti; Mattila, Tiina; Pehkonen, Aarne
   Maa- ja elintarviketalous : 127 (MTTMTT, 2008)
   Rakennemuutos jatkuu maatilataloudessa ja maaseudulla. Siihen liittyvä työn, työmenetelmien ja teknologian muutos antaa aiheen arvioida myös työsuojelun strategiaa. Näin muuttuneessa tilanteessa työsuojelutoimilla ...
  • Lypsykarjapihaton toiminnalliset mitoitusvaihtoehdot 

   Kivinen, Tapani; Kaustell, Kim O.; Hakkarainen, Kristiina; Tuure, Veli-Matti; Karttunen, Janne; Hurme, Timo
   MTT:n selvityksiä : 137 (MTT, 2007)
   Laajentavien suomalaisten lypsykarjatilojen rakennusmallit perustuvat pitkälti ulkomaisiin esimerkkeihin. Näiden toiminnallisuus, tehokkuus ja tekniikka on koeteltu alkuperämaassa. Ulkomaiset mallit on yleensä muunneltu ...
  • Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely 

   Kivinen, Tapani; Hurme, Timo; Sarjokari, Kristiina; Hovinen, Mari; Norring, Marianna; Seppä-Lassila, Leena; Soveri, Timo; Lätti, Markku; Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti
   MTT Raportti : 137 (MTT, 2014)
   Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely -hankkeen tavoitteena oli tuottaa vasikoiden, hiehojen ja lehmien ryhmittelymalleja asema- ja automaattilypsypihattojen pohjaratkaisuiksi. Tutkimus oli jatkoa vuosina 2004–2007 tehdylle ...
  • Maatalousteknologisen tutkimuksen teknologiastrategia 

   Manni, Jukka; Mattila, Timo; Ahokas, Jukka; Tuure, Veli-Matti; Kirkkari, Anna-Maija; Kaustell, Kim O.
   MTT:n selvityksiä : 107 (MTT, 2006)
   Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden ja maatalousteknologista tutkimusta tekevien laitosten välinen yhteistyö on ollut historiallisen kehityksen seurauksena vähäisempää kuin Euroopan unionissa keskimäärin. Tämä selvitystyö ...
  • Muuttuva maaseutuyrittäjyys - Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000-2006 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena; Vesala, Hannu T.; Vesala, Kari Mikko; Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti
   MTT:n selvityksiä : 169 (MTT, 2008)
   Suomalaisen maatalouden rakennekehitys on ollut viime vuosina nopeaa ja yrityskoon kasvattaminen on ollut jo nyt monille suomalaisille viljelijöille elinehto. Voidaan kuitenkin arvioida, että jo lähivuosina viljelijöillä ...