"Turtola, Ari" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Finnish trends in phosphorus balances and soil test phosphorus 

   Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Grönroos, Juha; Kivistö, Juhani; Mäntylahti, Väinö; Turtola, Ari; Lemola, Riitta; Salo, Tapio
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Pellon fosforitaseen suuri ylijäämä kasvattaa maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta, mikä puolestaan lisää pellolta poistuvien valumavesien fosforipitoisuutta. Maan fosforipitoisuus on siten yksi tärkeimmistä tekijöistä, ...