"Talkkari, Ari" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Geostatistical prediction of clay percentage based on soil survey data 

   Talkkari, Ari; Jauhiainen, Lauri; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Täsmäviljelyssä pellot jaetaan käsittelyvyöhykkeisiin maaperän ominaisuuksien alueellisen vaihtelun mukaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida viljelymaan savespitoisuuden alueellista vaihtelua viljavuusanalyy ...
  • Numeerinen Suomen maannostietokanta mittakaavassa 1:250 000 pilottihanke 

   Yli-Halla, Markku; Talkkari, Ari; Nyholm, Rainer; Nevalainen, Raimo; Lerssi, Jouni; Väänänen, Tapio; Tamminen, Pekka; Starr, Michael
   MTT:n selvityksiä : 44 (MTT, 2003)
   Eurooppalaisen maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan luomista on vaikeuttanut digitaalisen spatiaalisen maaperätiedon puute. Suomessakin maaperää koskevaa tietoa (dataa) on paljon tarjolla, mutta se on hajallaan eri lähteissä, ...
  • PeltoGIS - MTT:n peltotietojärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Talkkari, Ari; Nyholm, Rainer; Myllärinen, Kalle
   MTT:n selvityksiä : 49 (MTT, 2003)
   MTT:ssa on tuotettu ja tuotetaan jatkuvasti runsaasti viljelyalueiden maaperää ja käyttöä koskevaa tietoa, joka on hajallaan yksiköissä ja eri tutkijoiden hallussa eikä siten suoraan mahdollisten muiden tarvitsijoiden ...