"Saastamoinen, Marketta" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Contents of trichothecenes in oats during official variety, organic cultivation and nitrogen fertilization trials in Finland 

   Hietaniemi, Veli; Kontturi, Markku; Rämö, Sari; Eurola, Merja; Kangas, Arjo; Niskanen, Markku; Saastamoinen, Marketta
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Viljojen luontaiset toksiinit, kuten hometoksiinit, ovat tärkeitä raaka-aineen laadun mittareita elintarvike- ja rehuteollisuuden kannalta. Tutkimuksessa määritettiin Fusarium-toksiinit ja trikotekeenit satokausien 1997- ...
  • Selenium content of Finnish oats in 1997-1999: effect of cultivars and cultivation techniques 

   Eurola, Merja; Hietaniemi, Veli; Kontturi, Markku; Tuuri, Hannu; Kangas, Arjo; Niskanen, Markku; Saastamoinen, Marketta
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Tutkimus oli osa Kaura raaka-aineen laadunohjausjärjestelmä -hanketta, jossa selvitettiin laajasti suomalaisen kauran laatua ja soveltuvuutta elintarvikeja rehukäyttöön. Tavoitteena oli selvittää kauran seleenipitoisuuksia ...
  • Sisko-kaura 

   Saastamoinen, Marketta
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 1/93 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1993)
  • Sohvi-herne 

   Saastamoinen, Marketta
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 8/92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1992)
  • The effect of genotype on anther culture response of cultivated and wild oats 

   Kiviharju, Elina; Puolimatka, Matti; Saastamoinen, Marketta; Hovinen, Simo; Pehu, Eija
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin genotyypin vaikutusta kuorellisen ja kuorettoman kauran (Avena sativa L.) ja villikauran (A. sterilis L.) ponsiviljelyvasteeseen auksiinia sisältävällä ja hormonittomalla kasvatusalustalla. ...
  • The main weed species and their control in oilseed crops in Finland 

   Salonen, Jukka; Laitinen, Pauliina; Saastamoinen, Marketta; Salopelto, Juha
   Agricultural and Food Science : 3/2011 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kevätöljykasvien, rapsin ja rypsin, rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa vuosina 2007-2009 yhteensä 429 pellolla. Aineisto kerättiin elokuussa pääasiassa tavanomaisesti viljellyiltä pelloilta; vain ...
  • Veli Jo 1043-kaura 

   Saastamoinen, Marketta
   Maatalouden tutkimuskeskus. Kasvinjalostuslaitoksen tiedote : 16 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1981)
  • Yty-kaura 

   Saastamoinen, Marketta; Pärssinen, Pertti
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 21/89 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1989)
  • ß-Glucan contents of groats of different oat cultivars in official variety, in organic cultivation, and in nitrogen fertilization trials in Finland 

   Saastamoinen, Marketta; Hietaniemi, Veli; Pihlava, Juha-Matti; Eurola, Merja; Kontturi, Markku; Tuuri, Hannu; Niskanen, Markku; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kauran ß-glukaani on terveyttä edistävä ravintokuituyhdiste, joka alentaa veren kolesterolia ja alentaa ja tasaa veren sokeria. Kauran ytimen ß-glukaanipitoisuuden vaihtelua tutkittiin kauran virallisissa lajikekokeissa ...