"Saarinen, Merja" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Lähiruuan ekologisten vaikutusten selvitys 

   Räsänen, Kati; Saarinen, Merja; Kurppa, Sirpa; Silvenius, Frans; Riipi, Inkeri; Nousiainen, Riikka; Erälinna, Leena; Mattinen, Laura; Jaakkola, Sirkka; Lento, Sanna; Mäkinen-Hankamäki, Sari
   MTT Raportti : 145 (MTT, 2014)
   Tässä työssä luotiin arviointikehikko lähiruuan kestävyyden arvioimisen pohjaksi ja tarkasteltiin, miten lähiruuan ekologista kestävyyttä voidaan mitata ja miten siitä voidaan viestiä. Arviointikehikko sisälsiruuan ...
  • Ravitsemus ja maaperävaikutukset ruoan elinkaariarvioinnissa : SustFoodChoice-hankkeen loppuraportti 

   Saarinen, Merja; Sinkko, Taija; Joensuu, Katri; Silvenius, Frans; Ratilainen, Anna
   MTT Raportti : 146 (MTT, 2014)
  • Supply chain integrated LCA approach to assess environmental impacts of food production in Finland 

   Usva, Kirsi; Saarinen, Merja; Katajajuuri, Juha-Matti; Kurppa, Sirpa
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   MTT:llä aloitettiin 1990-luvun lopulla tutkimuskokonaisuus, jonka tarkoituksena oli tuottaa kattavasti tietoa suomalaisen ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Tavoitteena oli arvioida elintarvikkeiden ympäristövaikutuksia ...