"Rantamäki-Lahtinen, Leena" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Finnish Agriculture and Rural Industries 2001 

   Aakkula, Jyrki; Ahlstedt, Jaana; Ala-Orvola, Leena; Hirvonen, Ahti; Knuuttila, Marja; Laurila, Ilkka P.; Niemi, Jyrki; Myyrä, Sami; Outa, Pia; Peltola, Jukka; Peltoniemi, Ari; Rantamäki-Lahtinen, Leena; Remes, Katariina; Riepponen, Leena; Teivonen, Minna; Vihinen, Hilkka
   Agricultural economics research institute, Finland Publications : 97a (2001)
  • Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta 

   Yli-Viikari, Anja; Lilja, Taina; Heikkilä, Katariina; Kirveennummi, Anna; Kivinen, Tapani; Partanen, Ulla; Rantamäki-Lahtinen, Leena; Soini, Katriina
   Maa- ja elintarviketalous : 141 (MTT, 2009)
   MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeessa (2006-2008) selvitettiin, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla on tuottaa hoiva-, hyvinvointija kasvatuspalveluja, joissa maatilojen ja maaseudun resursseja ...
  • Lapin maatalous 2013 

   Kuha, Rauno; Rantamäki-Lahtinen, Leena
   MTT Raportti : 172 (MTT, 2014)
   Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan merkittävä väheneminen nähdään yhtenä Lapin maaseudun uhkatekijöistä. Tässä selvityksessä on tavoitteena kuvata Lapin maatilojen nykytilaa, tämän hetkisiä kilpailuetuja ja resursointia ...
  • Lapin maatilat murrosvaiheessa 

   Kuha, Rauno; Myllylä, Pekka; Rantamäki-Lahtinen, Leena
   MTT Raportti : 143 (MTT, 2014)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää lappilaisen maatalouden keskeisimmän ryhmän jatkuvuuden problematiikkaa. Tämä ryhmä, 45–65 vuotta ja 30–60 ha peltoa, on se ryhmä jossa lähitulevaisuudessa tapahtuu suuria muutoksia. ...
  • Maaseudun pienyritysrekisteri 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 235/1999 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1999)
   Maaseudulla on noin 142 000 yritystä, jotka voi jakaa kolmeen ryhmään: perustuotantotiloihin, monitoimitiloihin ja maatilaan liittymättömiin pienyrityksiin. Maatilatalous on tärkein maaseutuelinkeino, sillä sitä harjoittaa ...
  • Maaseudun pienyritysten rakennekehitys 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 245/2000 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
   Maaseudun pienyritysten määrän ja rakenteen kehitys erityyppisillä maaseutualueilla seurasi selkeästi yleistä taloudellista kehitystä. Syrjäisillä alueilla yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon kasvu on ollut ...
  • Maatilojen monialaistaminen - Empiirinen analyysi monialaisuuteen vaikuttavista tekijöistä 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   Maa- ja elintarviketalous : 50 (MTTMTTMTT, 2004)
   Maaseutu on muuttumassa. Eräs vastaus niin maatalouden rakennemuutoksen aiheuttamiin muutospaineisiin, tarpeeseen saada uusia tulonlähteitä maaseudulle kuin myös uudelle maaseudun palvelujen ja tuotteiden kysynnälle, on ...
  • Mielikuvia, mielipiteitä ja politiikkaa : maaseutubarometri 2011 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena; Vesala, Kari Mikko; Vihinen, Hilkka
   MTT Raportti : 114 (2013)
   Sitran Maamerkit-ohjelman valmistelun tueksi laadittiin syksyllä 2009 suomalaisten muuttuvaa maaseutusuhdetta kuvaava barometri. Vuonna 2010 barometria kehitettiin edelleen yhdessä sidosryhmien kanssa, ja se toteutettiin ...
  • Monialaisuus maaseutuyrityksen mahdollisuutena 

   Juntti, Lauri; Rantamäki-Lahtinen, Leena
   MTT:n selvityksiä : 145 (MTT, 2007)
  • Monta rautaa tulessa - monialaisten tilojen vertailu muihin maaseutuyrityksiin 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   MTT:n selvityksiä : 14 (MTT, 2002)
   Eräs vastaus niin maatalouden rakennemuutoksen aiheuttamiin muutospaineisiin kuin myös tarpeeseen saada muita tulonlähteitä maaseudulle on maatilatalouden monialaistaminen. Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata sitä, ...
  • Muuttuva ja menestyvä maaseutuyrittäjyys 2000-2013 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Raportti : 116 (MTT, 2013)
  • Muuttuva maaseutuyrittäjyys - Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 2000-2006 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena; Vesala, Hannu T.; Vesala, Kari Mikko; Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti
   MTT:n selvityksiä : 169 (MTT, 2008)
   Suomalaisen maatalouden rakennekehitys on ollut viime vuosina nopeaa ja yrityskoon kasvattaminen on ollut jo nyt monille suomalaisille viljelijöille elinehto. Voidaan kuitenkin arvioida, että jo lähivuosina viljelijöillä ...
  • Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 1999/2000 

   Aakkula, Jyrki; Ahlstedt, Jaana (taitto); Ala-Orvola, Leena; Hirvonen, Ahti; Knaapinen, Petri; Laurila, Ilkka P.(yhteenveto, toim.); Marttila, Juha (toim.); Niemi, Jyrki(toim.); Peltola, Jukka; Peltomäki, Marja; Peltoniemi, Ari; Pentinmäki, Jari; Pietola, Kyösti; Rantamäki-Lahtinen, Leena; Rytsä, Taneli
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Julkaisuja : 95 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
  • Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2001 

   Aakkula, Jyrki; Ahlstedt, Jaana; Ala-Orvola, Leena; Hirvonen, Ahti; Knuuttila, Marja; Laurila, Ilkka P.; Niemi, Jyrki; Myyrä, Sami; Outa, Pia; Peltola, Jukka; Peltoniemi, Ari; Rantamäki-Lahtinen, Leena; Remes, Katariina; Riepponen, Leena; Teivonen, Minna; Vihinen, Hilkka
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. JulkaisujaAgricultural economics research institute, Finland, Publications : 97/2001 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2001)
  • The success of the diversified farm - resource-based view 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Farms and rural areas have many specific valuable resources that can be used to create non-agricultural products and services. Most of the research regarding on-farm diversification has hitherto concentrated on business ...
  • Vain muutos on pysyvää : Lapin maatalousyrittäjien näkemyksiä tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja omista eväistään vastata muutoksiin 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena; Hannukkala, Antti; Juusola, Jari; Kuha, Rauno; Pelimanni, Tiina; Saarela, Ari; Siitonen, Keijo; Uusitalo, Marja; Vihinen, Hilkka
   MTT Raportti : 15 (MTT, 2011)
   Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan merkittävä väheneminen nähdään yhtenä Lapin maaseudun uhkatekijöistä. Yrittäjien ikääntyminen, jatkajan puute, näköalattomuus, tuotantotilojen ja kaluston vanheneminen voivat estää ...
  • Yrittäjänä maaseudulla. Salon ja Someron maaseutuyrittäjien näkemyksiä tulevaisuudesta ja omista mahdollisuuksistaan vastata haasteisiin 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   MTT Raportti : 24 (MTT, 2011)
   Yrittäminen maaseudulla on ollut voimakkaassa muutosvaiheessa viime vuosien ajan. Sosio-ekonomiset muutokset kuten ikääntyminen, maailmankaupan vapautuminen ja muut politiikkamuutokset vaativat kaikilta yrityksiltä yhä ...