"Rankinen, Katri" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Influence of EU policy on agricultural nutrient losses and the state of receiving surface waters in Finland 

   Ekholm, Petri; Granlund, Kirsti; Kauppila, Pirkko; Mitikka, Sari; Niemi, Jorma; Rankinen, Katri; Räike, Antti; Räsänen, Johanna
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maataloudestamme peräisin olevan ravinnekuorman vähentäminen aloitettiin laaja-alaisesti vuonna 1995, jolloin Suomessa käynnistettiin EU:n maatalouden ympäristöohjelma. Tässä tutkimuksessa selvitettiin valtakunnallisten ...
  • Modelling of vegetative filter strips in catchment scale erosion control 

   Rankinen, Katri; Tattari, Sirkka; Rekolainen, Seppo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tämän työn tarkoituksena oli kehittää käytännöllinen menetelmä herkästi erodoituvien peltoalueiden kartoittamiseksi, eli niiden alueiden, jotka ovat optimaalisia paikkoja suojakaistoille. Samalla arvioitiin myös suojakaistojen ...
  • Simulated nitrogen leaching, nitrogen mass field balances and their correlation on four farms in south-western Finland during the period 2000 2005 

   Rankinen, Katri; Salo, Tapio; Granlund, Kirsti; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Typpitase kuuluu niihin EU:n ympäristöindikaattoreihin, joiden avulla yritetään seurata maataloudessa tapahtuvia muutoksia. Typpitaseessa lasketaan maahan jääneen typen ylijäämä, kun lannoitteissa lisätyn typen määrästä ...