"Raatikainen, Terttu" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Heinänurmien sato, kasvilajikoostumus ja sen muutokset 

   Raatikainen, Mikko; Raatikainen, Terttu
   Annales agriculturae FenniaeAnnales Agriculturae Fenniae. Seria AgriculturaMaatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja = Journal of the Agricultural Research CentreMaatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja. Sarja Peltoviljely : 2 (Agricultural Research CentreMaatalouden tutkimuskeskus, 1975)
  • The biomass of weeds in winter cereal fields in Finland 

   Raatikainen, Mikko; Raatikainen, Terttu; Mukula, Jaakko
   Annales agriculturae FenniaeAnnales Agriculturae Fenniae. Seria AgriculturaMaatalouden tutkimuskeskuksen aikakauskirja = Journal of the Agricultural Research Centre : 171 (Agricultural Research CentreMaatalouden tutkimuskeskus, 1985)