"Rönni, Päivi" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien käsityksiä luomutuotannosta ja luomuruoasta 

   Sarkkinen, Eliisa; Jakosuo, Katri; Aakkula, Jyrki; Forsman-Hugg, Sari; Kottila, Marja-Riitta; Rönni, Päivi
   MTT:n selvityksiä : 124 (MTT, 2006)
   Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia käsityksiä elintarvikeketjun toimijoilla ja kuluttajilla on luomutuotannosta ja luomuruoasta ja eroavatko nämä käsitykset toisistaan. Tässä tutkimuksessa toimijoilla tarkoitettiin ...