"Räkköläinen, Mauri" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Effect of annually repeated undersowing on cereal grain yields 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Sadonkorjuun jälkeistä typen huuhtoutumista voidaan estää keräämällä typpeä tarkoitusta varten kylvettyjen kasvien avulla. Suomen kasvukausi ei ole riittävän pitkä maan vapaata typpeä keräävän kasvuston perustamiseen ...
  • Korianterin kantakoe 1993-1995 

   Galambosi, Bertalan; Talvitie, Heikki; Linnainmaa, Martti; Hupila, Irma; Pessala, Raili; Räkköläinen, Mauri; Simojoki, Paavo; Parikka, Päivi
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 61 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Vuonna 1993-1995 viljeltiin Etelä- ja Keski-Suomessa yhteensä 101 korianterikantaa. Siemenet oli kerätty eri puolilta maailmaa. Koepaikkoina olivat Lounais-Suomessa Piikkiö (60°23 N, 22° 33 E), Länsi-Suomessa Kokemäki ...
  • Lannoituksen ja mykorritsasiirrostuksen vaikutus yrtti- ja sipulikasvien menestymiseen turvetuotannosta vapautuneella suopohjalla 

   Räkköläinen, Mauri; Vestberg, Mauritz; Simojoki, Paavo; Kytölä, Voitto; Rahtola, Mikko
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 48 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen Laukaan tutkimus- ja valiotaimiasemalla tutkittiin vuosina 1991-1996 turvetuotannosta vapautuneen suopohjan viljelymahdollisuuksia. Yrtti- ja sipulikasveilla suoritetut kokeet perustettiin ...
  • Rikkakasvien torjunta ilman herbisidejä 

   Simojoki, Paavo; Mehto-Hämäläinen, Ulla; Laitinen, Vesa; Räkköläinen, Mauri
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 11/92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1992)
  • Ruiskaunokin siementuotanto turvetuotannosta vapautuneella suopohjalla 

   Kukkonen, Asko; Uosukainen, Marjatta; Räkköläinen, Mauri
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 68 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Muotiin tulleilla maisemapelloilla kasvatetaan monia yksivuotisia tuontikasvilajeja ja pitkään kukkiva ruiskaunokki sopisi hyvin tuontilajien ohella tai niiden sijaan reheville peltoheitoille tienvarsille ja taajamiin. ...
  • Soil nitrate N as influenced by annually undersown cover crops in spring cereals 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Viljan aluskasveja käytetään sekä typen huuhtoutumisen estämiseen että typen tuottamiseen. Ensin mainittuun tarkoitukseen sopivia ovat heinät ja jälkimmäiseen ilmakehästä typpeä sitovat apilat. Tutkimuksessa selvitettiin, ...