"Pahkala, Katri" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Agrokuidun tuotanto ja käyttö Suomessa : tutkimuksen loppuraportti. I osa : Agrokuitukasvien viljely : viljelytoimenpiteiden ja lajikevalinnan vaikutus agrokuitukasvien satoon ja kivennäisainekoostumukseen 

   Pahkala, Katri; Mela, Timo; Hakkola, Heikki; Järvi, Aulis; Virkajärvi, Perttu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 3 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Viljelytoimenpiteiden ja lajikevalinnan vaikutusta agrokuitukasvien satoon ja kivennäisainekoostumukseen tutkittiin vuosina 1993-1995 Jokioisissa ja MTT:n kahdeksalla tutkimusasemalla ja koepaikalla sekä Kemiran Kotkaniemen ...
  • Agrokuidun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Suomessa : alustavan tutkimuksen loppuraportti 1990-1992 

   Pahkala, Katri; Mela, Timo; Laamanen, Lauri
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 12/94 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1994)
  • Effects of sowing time on pink snow mould, leaf rust and winter damage in winter rye varieties in Finland 

   Serenius, Marjo; Huusela-Veistola, Erja; Avikainen, Hanna; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 4/2005 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Rukiin jalostuksen ja viljelyn tehostaminen pohjoisilla viljelyalueilla -tutkimushankkeen yhdessä osahankkeessa on keskitytty rukiin uusien lajikkeiden viljelytekniikkaan. Monet rukiin kasvinsuojelukäytännöt ja ohjeet ...
  • Field biomass as global energy source 

   Hakala, Kaija; Kontturi, Markku; Pahkala, Katri
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Peltobiomassan nykyistä (1997-2006) ja tulevaa (2050) globaalia energiapotentiaalia arvioitiin FAO:n tuotantotilastojen avulla. Tulevaa potentiaalia arvioitiin Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) päästöskenaarion ...
  • Odling och skörd av rörflen för energiproduktion 

   Pahkala, Katri; Partala, Anneli; Suokannas, Antti; Klemola, Esa; Kalliomäki, Timo; Kirkkari, Anna-Maija; Sahramaa, Mia; Isolahti, Mika; Lindh, Tuulikki; Flyktman, Martti
   Jordbruk och livsmedelsekonomiMaa- ja elintarviketalous : 1 (MTTMTT, 2003)
   Rörflen är en mångårig gräsväxt som har odlats till foder. Denna publikation beskriver odlings- och skördeteknik vid odling av rörflen för energiproduktion. Rörflen sås som rena bestånd i södra Finland senast under den ...
  • Peltobiomassat globaalina energianlähteenä 

   Pahkala, Katri; Hakala, Kaija; Kontturi, Markku; Niemeläinen, Oiva
   Maa- ja elintarviketalous : 137 (MTT, 2009)
   Tulevaisuudessa kaikkiin bioenergiaresursseihin tullaan kohdistamaan voimakkaita hyödyntämispaineita jo kansainvälisten sitoumustenkin takia. Tässä tutkimuksessa selvitettiin maapallon tärkeimpien peltokasvien tuotanto ...
  • Peltokasvit sellun ja paperin raaka-aineena : Kirjallisuuskatsaus 

   Huusela-Veistola, Erja; Pahkala, Katri; Mela, Timo
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 10/91 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1991)
  • Polymer coated turnip rape seed did not facilitate early broadcast sowing under Finnish growing conditions 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Känkänen, Hannu; Pahkala, Katri; Salo, Yrjö; Huusela-Veistola, Erja; Peltonen, Jari
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Kanadassa on kehitetty kustannuksia saastava ja tyohuippuja tasaava vaihtoehtoinen rapsin kylvomenetelma. Patentoidussa menetelmassa rapsin siemen pinnoitetaan polymeerilla (GrowTec ExtenderÆÊ), joka on vesiliukoinen ja ...
  • Rukiin jalostuksen ja viljelyn tehostaminen pohjoisilla viljelyalueilla 

   Hovinen, Simo; Tanhuanpää, Pirjo; Pahkala, Katri; Salmenkallio-Marttila, Marjatta; Hietaniemi, Veli; Rytsä, Erkki; Koskenoja, Ritva (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 48 (MTT, 2004)
   Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä aloitettiin vuonna 1999 laaja kansallinen rukiin tutkimushanke. Tuolloin rukiin ongelmia olivat alituotanto ja suuri tuotannon vaihtelu vuodesta toiseen. Lisäksi rukiilla ilmeni ...
  • Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten 

   Pahkala, Katri; Partala, Anneli; Suokannas, Antti; Klemola, Esa; Kalliomäki, Timo; Kirkkari, Anna-Maija; Sahramaa, Mia; Isolahti, Mika; Lindh, Tuulikki; Flyktman, Martti
   Maa- ja elintarviketalous : 1 (MTTMTTMTTMTT, 2002)
   Ruokohelpi on monivuotinen heinäkasvi, jota on viljelty rehuksi. Tässä julkaisussa kuvataan ruokohelven viljely- ja korjuutekniikka energian tuotantoa varten. Ruokohelpi kylvetään puhtaana kasvustona Etelä-Suomessa ...
  • Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten. 2. korjattu painos 

   Pahkala, Katri; Isolahti, Mika; Partala, Anneli; Suokannas, Antti; Kirkkari, Anna-Maija; Peltonen, Mika; Sahramaa, Mia; Lindh, Tuulikki; Paappanen, Teuvo; Kallio, Esa; Flyktman, Martti
   Maa- ja elintarviketalous : 1 (MTT, 2005)
   Ruokohelpi on monivuotinen heinäkasvi, jota on viljelty rehuksi. Tässä julkaisussa kuvataan ruokohelven viljely- ja korjuutekniikka energian tuotantoa varten. Ruokohelpi kylvetään puhtaana kasvustona Etelä-Suomessa ...
  • Seed loss as a result of pod shatter in spring rape and spring turnip rape in Finland 

   Pahkala, Katri; Sankari, Hannele
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää ennen korjuuta varisevien kevätrypsin ja -rapsin siementen määrä. Varisemisen seuranta aloitettiin ennen optimikorjuupäivää ja sitä jatkettiin useita viikkoja sen jälkeen (myöhästetty ...
  • Sowing time affects the abundance of pests and weeds in winter rye 

   Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Salonen, Jukka; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Rukiin viljelyala Suomessa on vähentynyt 1950-luvun 122 000 hehtaarista nykyiseen noin 30 700 hehtaariin (v. 2003). Viljelyn vähenemisen syynä on ollut syksyn kylvöolosuhteiden epävakaus ja pitkäkortisten lajikkeiden huono ...
  • Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1980-1987 

   Mustonen, Leo; Rantanen, Olli; Niemeläinen, Oiva; Pahkala, Katri; Kontturi, Markku; Mattila, Liisa
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 12/88 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1988)
  • Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1981-1988 

   Mustonen, Leo; Rantanen, Olli; Niemeläinen, Oiva; Pahkala, Katri; Kontturi, Markku
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 2/89 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1989)
  • Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1982-1989 

   Mustonen, Leo; Rantanen, Olli; Niemeläinen, Oiva; Pahkala, Katri; Kontturi, Markku
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 7/90 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1990)
  • Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1983-1990 

   Mustonen, Leo; Rantanen, Olli; Niemeläinen, Oiva; Pahkala, Katri; Kontturi, Markku
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 2/91 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1991)
  • Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1984-1991 

   Mustonen, Leo; Rantanen, Olli; Niemeläinen, Oiva; Pahkala, Katri; Kontturi, Markku; Mäkelä, Lea
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 9/92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1992)
  • Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 

   Mustonen, Leo; Rantanen, Olli; Niemeläinen, Oiva; Pahkala, Katri; Kontturi, Markku; Mäkelä, Lea
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 2/93 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1993)
  • Öljykasvien viljelyn edistäminen : Yhteistutkimuksen tuloksia vuosilta 1985-1988 

   Pahkala, Katri; Maatalouden tutkimuskeskus (MTTK) / Kasvinviljelyn tutkimusala KVA; Maatalouden tutkimuskeskus; MTT
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 11/89 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1989)