"Niemi, Jarkko K." - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Eläintautiriskien ekonomiaa 

   Niemi, Jarkko K.
   MTT:n selvityksiä : 12 (MTT, 2002)
   Eläintautipurkaukset ja niiden esiintymiseen liittyvä riski aiheuttavat kotieläintuottajille kustannuksia. Siten Suomen eläintautitilanne vaikuttaa kotimaisen elintarviketuotannon kilpailukykyyn. Lisäksi viimeaikaiset ...
  • Eläintautivahinkojen rahoitusvaihtoehdot: käytännöt, kannustimet ja kustannukset 

   Heikkilä, Jaakko; Niemi, Jarkko K.
   MTT:n selvityksiä : 168 (MTT, 2008)
   Euroopan Unionin eläinterveyspolitiikan yhdeksi kulmakiveksi on nousemassa eläintautien ennaltaehkäisy. Lisäksi tuottajien vastuuta tautivahinkojen rahoituksesta halutaan lisätä etenkin maissa, joissa on koettu mittavia ...
  • Hog producer income losses under contagious animal disease quarantine 

   Niemi, Jarkko K.; Pietola, Kyösti
   MTT Discussion Papers : 5/2003 (MTT, 2003)
  • Indeksivakuutukset sikatalouden tulotason vakauttamisessa 

   Heinola, Katriina; Niemi, Jarkko K.; Myyrä, Sami
   MTT Raportti : 71 (MTTMTT, 2012)
   Raportissa tarkastellaan vakioituun katteeseen perustuvaa tuloindeksivakuutusta erikoistuneessa porsastuotannossa sekä erikoistuneessa lihasikojen kasvatuksessa. Sikatalouden yritysten taloudelliset tulokset vaihtelevat ...
  • Insure or Invest in Green Technologies to Protect Against Adverse Weather Events? 

   Pietola, Kyösti; Myyrä, Sami; Niemi, Jarkko K.; Van Asseldonk, Marcel
   MTT Discussion Papers : 2/2011 (2011)
   This paper analyses investments in green technologies when insurance is also an option. Green technologies are defined to have the power to increase productivity and decrease volatility of future revenues. The insurance ...
  • Klassisen sikaruton taloudelliset vaikutukset Suomessa 

   Niemi, Jarkko K.; Lehtonen, Heikki; Pietola, Kyösti; Raulo, Saara; Lyytikäinen, Tapani
   Maa- ja elintarviketalous : 74 (MTT, 2005)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suuria taloudellisia menetyksiä klassinen sikarutto voisi aiheuttaa sikataloudelle, sen tuotteita jalostavalle teollisuudelle ja veronmaksajille Suomeen levitessään ja mitkä ...
  • Land use response to agricultural policy and market movement on Finnish dairy-farms 

   Niemi, Jarkko K.; Pietola, Kyösti
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Voimakkaat muutokset karkea- ja väkirehujen hintasuhteissa sekä peltoalatuissa voivat vaikuttaa nautakarjatilojen pellon käyttöön ja nautojen ruokintaan. EU-jäsenyyden myötä tapahtuneiden maatalouspolitiikan muutosten ...