"Niemelä, Paavo" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Comparison between the use of open and walled platforms by juvenile blue foxes (Alopex lagopus) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin kettujen hyllynkäyttöön vaikuttaa se, onko näkyvyys ympäristöön estetty seinien avulla. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavannoinnin avulla vieroituksesta ...
  • Effect of enlarged cage space and access to earthen floor on locomotor and digging activity of blue foxes 

   Korhonen, Hannu T; Jauhiainen, Lauri; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tässä työssä tutkittiin asteittain suurennetun häkkikoon ja maakontaktin vaikutusta tarhakettujen liikunta- ja kaivamisaktiviteettiin. Kahdeksan viikon pituinen koejakso ajoittui touko-kesäkuuhun. Kokeessa oli kahdeksan ...
  • Effect of feeding level during autumn and winter on breeding weight and result in single and pair-housed minks 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (The Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten kaksi erilaista ruokintatasoa (normaali vs. 10 % rajoitettu) vaikuttaa yksin ja pareittain (uros ja naaras) kasvatettujen minkkien siitoskuntoon ja pentutulokseen. Ruokintajärjestelyt ...
  • Kuiviketurpeen soveltuvuus turkistarhoilla kertyvän sonnan ja virtsan käsittelyyn 

   Niemelä, Paavo
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 12/86 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1986)
  • Plasmasytoosi heikentää pentutulosta ja pentujen varhaiskehitystä minkillä 

   Rouvinen, Kirsti; Niemelä, Paavo
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 17/89 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1989)
  • Seasonal and circadian changes in activity rates of adult farm blue foxes 

   Korhonen, Hannu T; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tässä työssä tutkittiin tarhattujen sinikettujen (9 urosta, 13 naarasta) vuodenaikaista ja vuorokautista aktiivisuutta. Kettujen käyttäytymistä videokuvattiin 24 tunnin jakso kerran kuukaudessa vuoden ympäri. Urosten ...
  • Seasonal changes in platform use by adult farmbred silver foxes (Vulpes vulpes) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin aikuisten hopeakettujen (Vulpes vulpes) hyllynkäyttö vaihtelee vuodenajoittain. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavainnoinnin avulla. Tulokset osoittivat, ...
  • Temperament and reproductive performance in farmed sable 

   Korhonen, Hannu; Niemelä, Paavo; Siirilä, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin soopelin (Martes zibellina) luonteen ja lisääntymiskyvyn välistä yhteyttä. Kokeessa oli yhteensä 56 urosta ja 236 naarasta. Luonne mitattiin keppitestillä. Noin 85 % parituksista tapahtui ...