"Mäntysaari, Päivi" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Effect of concentrate feeding strategy on the performance of dairy cows fed total mixed rations 

   Khalili, Hannele; Mäntysaari, Päivi; Sariola, Juha; Kangasniemi, Reima
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Suurissa tuotantoyksiköissä pihatto-olosuhteissa lypsylehmät ruokitaan yleisesti seosrehulla, mutta pihatoissa on usein käytössä myös väkirehukioskit. Ulkomaisia tai kotimaisia koetuloksia kioskiruokinnan yhdistämisestä ...
  • Pikkuvasikoiden ruokintakoetuloksia Maatalouden tutkimuskeskuksessa v. 1973-89 

   Kossila, Vappu; Mäntysaari, Päivi
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 2/92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1992)
  • Predicting body weight from body measurements of pre-pubertal Ayrshire heifers 

   Mäntysaari, Päivi
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mittausten käyttökelpoisuutta 3-10 kuukauden ikäisten hiehojen elopainon määrittämisessä. Elopainon kehityksen seuraaminen jo alkukasvatuskaudella on välttämätöntä, sillä utareen ...