"Laamanen, Jaana" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Emerging virus and viroid pathogen species identified for the first time in horticultural plants in Finland in 1997-2010 

   Lemmetty, Anne; Laamanen, Jaana; Soukainen, Mirkka; Tegel, Jukka
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Suomessa todetut kasvivirukset ja viroidit ovat pääosin kulkeutuneet maahamme ulkomailta tuodun kasviaineiston kuten kasvien, pistokkaiden, mukuloiden ja siementen mukana. Vuoteen 1997 mennessä oli raportoitu noin 30 ...
  • Suomen kansallisten kasvigeenivarojen pitkäaikaissäilytysohjeet : Viherrakentamisen kasvit 

   Aaltonen, Marja; Antonius, Kristiina; Juhanoja, Sirkka; Järvelin, Vesa; Laamanen, Jaana; Nukari, Anna; Peräinen, Riitta; Sahramaa, Mia; Uosukainen, Marjatta; Uusitalo, Marja
   Maa- ja elintarviketalous : 91 (MTT, 2006)
   Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma perustettiin vuonna 2003 tehostamaan maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelua maassamme. MTT vastaa ohjelman koordinaatiosta sekä maatalous- ja puutarhakasvien suojelusta. ...