"Laakso, Pirkko" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Arsenic and heavy metal concentrations in agricultural soils in South Savo province 

   Mäntylahti, Väinö; Laakso, Pirkko
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Syksyllä 2000 kerättiin Etelä-Savosta Maaseutukeskus Mikkelin alueelta 23 tilalta 274 näytettä kivennäismaista ja 38 näytettä eloperäisistä maista. Näytteet otettiin tavanomaisilta viljelysmailta, ja niistä määritettiin ...
  • Field balances of trace elements at the farm level on crop and dairy farms in Finland in 2004 

   Mäkelä-Kurtto, Ritva; Laitonen, Annukka; Eurola, Merja; Vuorinen, Arja; Pasanen, Titta; Rankanen, Riitta; Suominen, Kimmo; Laakso, Pirkko; Tarvainen, Timo; Hatakka, Tarja; Salopelto, Juha
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 111 (MTT, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hivenalkuaineiden tilakohtaisia peltotaseita kasvin- ja maidontuotantotiloilla vuonna 2004. Tutkittavat hivenalkuaineet olivat arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, elohopea, nikkeli, ...
  • Trace elements in top- and subsoil on selected crop and dairy farms in Finland in 2004 

   Hatakka, Tarja; Mäkelä-Kurtto, Ritva; Tarvainen, Timo; Laakso, Pirkko; Laitonen, Annukka; Eurola, Merja
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 108 (MTTMTT, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peltomaiden muokkauskerroksen ja jankon raskasmetallipitoisuuksia sekä tuotantosuunnan vaikutusta pitoisuuksiin. Tutkimukseen valittiin viisi maatilaa tyypilliseltä kasvintuotantoalueelta ...