"Järvinen, Maija" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Biotalousketjun ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 

   Joensuu, Katri; Järvinen, Maija; Sinkko, Taija; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Elintarviketutkimus / Kestävä biotalous (SBE/3127); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Raportti : 184 (MTT, 2014)
   Tämä raportti on katsaus biotalousketjujen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen yleisen kirjallisuuskatsauksen sekä esimerkkiketjujen kautta. Katsaukseen valitut esimerkkiketjut ovat agrometsätalous ...
  • Elintarvikkeiden uudelleenmuokkaaminen eurooppalaisissa pk-yrityksissä 

   Latvala, Terhi; Tahvonen, Raija; Tupasela, Tuomo; Järvinen, Maija
   MTT Raportti : 158 (MTT, 2014)
   Elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamista käsittelevässä SALUX-hankkeessa pyydettiin 6 722 eurooppalaiselta pk-yritykseltä vastausta elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamisen nykyisiä ongelmia ja huolia kartoittavaan ...
  • Elintarvikkeiden uudelleenmuokkauksen hyvät käytännöt 

   Latvala, Terhi; Tupasela, Tuomo; Tahvonen, Raija; Järvinen, Maija
   MTT Raportti : 142 (MTT, 2014)
  • Ilmastovalinta ravintoloissa : Ilmastolounas-hankkeen loppuraportti 

   Roininen, Taneli; Pulkkinen, Hannele; Järvinen, Maija; Nikula, Jussi; Höynälänmaa, Stella; Katajajuuri, Juha-Matti; Hyvärinen, Helena
   MTT Raportti : 160 (MTT, 2014)
   Ravintola-alalla on ollut kiinnostusta viestiä ruokailijoille lounaiden ilmastovaikutuksista, mutta yhtenäistä ja luotettavaa menetelmää ei ole ollut. Hankkeessa kehitettiin Ilmastovalinta-konsepti, joka näyttää ruokailijoille ...
  • Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä 

   Kotro, Jaana; Jalkanen, Lotta; Latvala, Terhi; Kumpulainen, Katariina; Järvinen, Maija; Forsman-Hugg, Sari
   MTT Kasvu : 15 (MTT, 2011)
   Suomen elintarviketalouden laatustrategian puitteissa on viime vuosien aikana tehty tavoitteellista laadun kehittämistyötä. Elintarvikeketjun toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä kansallisella tasolla ei kuitenkaan ole vielä ...