"Granlund, Kirsti" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Implementation of automatic sensors for continuous monitoring of runoff quantity and quality in small catchments 

   Linjama, Jarmo; Puustinen, Markku; Koskiaho, Jari; Tattari, Sirkka; Kotilainen, Helmi; Granlund, Kirsti
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Lewis, J. 1996. Turbidity-controlled suspended sediment sampling for runoff-even load estimation. Water Resources research 32: 2299 2310. Mustonen, S. 1965. Hydrologic investigations by the Board of Agriculture during ...
  • Influence of EU policy on agricultural nutrient losses and the state of receiving surface waters in Finland 

   Ekholm, Petri; Granlund, Kirsti; Kauppila, Pirkko; Mitikka, Sari; Niemi, Jorma; Rankinen, Katri; Räike, Antti; Räsänen, Johanna
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maataloudestamme peräisin olevan ravinnekuorman vähentäminen aloitettiin laaja-alaisesti vuonna 1995, jolloin Suomessa käynnistettiin EU:n maatalouden ympäristöohjelma. Tässä tutkimuksessa selvitettiin valtakunnallisten ...
  • Maatalous Itämeren rehevöittäjänä 

   Uusitalo, Risto; Ekholm, Petri; Turtola, Eila; Pitkänen, Heikki; Lehtonen, Heikki; Granlund, Kirsti; Bäck, Saara; Puustinen, Markku; Räike, Antti; Lehtoranta, Jouni; Rekolainen, Seppo; Walls, Mari; Kauppila, Pirkko
   Maa- ja elintarviketalous : 96 (MTT, 2007)
   Suomen osuus Itämeren fosfori- ja typpikuormituksesta on hieman alle 15 prosenttia, kun mukaan luetaan myös luonnonhuuhtouma. Maatalous aiheuttaa Suomessa 60 prosenttia fosforin ja 52 prosenttia typen kuormasta, joka ...
  • Simulated nitrogen leaching, nitrogen mass field balances and their correlation on four farms in south-western Finland during the period 2000 2005 

   Rankinen, Katri; Salo, Tapio; Granlund, Kirsti; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Typpitase kuuluu niihin EU:n ympäristöindikaattoreihin, joiden avulla yritetään seurata maataloudessa tapahtuvia muutoksia. Typpitaseessa lasketaan maahan jääneen typen ylijäämä, kun lannoitteissa lisätyn typen määrästä ...
  • The effect of decreasing fertilization on agricultural nitrogen leaching: a model study 

   Granlund, Kirsti; Bärlund, Ilona; Salo, Tapio; Esala, Martti; Posch, Maximilian
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Typpilannoitteiden käyttö Suomessa on vähentynyt tuntuvasti, mutta laajat ja pitkäaikaiset vedenlaadun havaintoaineistot osoittavat, että selkeää alenemista tutkimusvaluma-alueiden ja jokivesistöjen typpikuormituksessa ei ...