"Galambosi, Bertalan" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Etelä-Savon tutkimusasema 75 vuotta : tutkimusta ja koetoimintaa viljelijän hyväksi vuodesta 1919 

   Huokuna, Erkki; Dalman, Pirjo; Nykänen-Kurki, Päivi; Galambosi, Bertalan; Häkkinen, Seppo; Sormunen-Cristian, Riitta
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 7/95 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1995)
  • Infrared drying of herbs (Research Note) 

   Pääkkönen, Kirsti; Havento, Jukka; Galambosi, Bertalan; Pyykkönen, Markus
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Yrttien kuivaukseen rakennettiin kuivuri, jonka runkorakenne oli puuta ja joka oli vuorattu kiillotetulla alumiinipellillä sisältä ja vanerilla päältä. Kuivaustunneli oli jaettu kolmeen peräkkäiseen kammio-osaan, joiden ...
  • Kiinalaisten ja uhanalaisten rohdoskasvien viljelymahdollisuudet Suomessa : loppuraportti 

   Jokela, Kirsi; Galambosi, Bertalan
   Maa- ja elintarviketalous : 42 (MTT, 2004)
   Tutkimuksen tavoite oli etsiä Suomeen uusia, kylmää kestäviä rohdoskasvilajeja. Ne laajentaisivat erikoiskasvien viljelijöiden viljely- ja tuotantomahdollisuuksia. Kokeissa testattiin 55 rohdoskasvilajin soveltuvuutta ...
  • Korianterin kantakoe 1993-1995 

   Galambosi, Bertalan; Talvitie, Heikki; Linnainmaa, Martti; Hupila, Irma; Pessala, Raili; Räkköläinen, Mauri; Simojoki, Paavo; Parikka, Päivi
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 61 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Vuonna 1993-1995 viljeltiin Etelä- ja Keski-Suomessa yhteensä 101 korianterikantaa. Siemenet oli kerätty eri puolilta maailmaa. Koepaikkoina olivat Lounais-Suomessa Piikkiö (60°23 N, 22° 33 E), Länsi-Suomessa Kokemäki ...
  • Lyijy ja kadmium rohdos- ja yrttikasveissa : Kirjallisuuskatsaus 

   Roitto, Marja; Galambosi, Bertalan
   Maa- ja elintarviketalous : 66 (MTTMTT, 2005)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota yhteen tietoa yrtti- ja rohdoskasvien raskasmetalleista Euroopassa. MTT:n vertailututkimus osoitti yrttien lyijypitoisuuksien olevan Suomessa alhaisempia kuin muualla ...
  • Maustekasvien merkitys mehiläisille 

   Galambosi, Bertalan; Kemppainen, Riitta; Sikkilä, Jukka; Talvitie, Heikki
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 9/93 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1993)
  • Minttulajien menestyminen eri ilmasto-olosuhteissa ja luonnonmukaisessa viljelyssä 

   Aflatuni, Abbas; Galambosi, Bertalan; Kemppainen, Riitta; Niskanen, Maarit; Jauhiainen, Lauri
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 53 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Mauste- ja rohdosyrtit kiinnostavat yhä useampia viljelijöitä mahdollisena sivuelinkeinona ja kuluttajia terveysvaikutteidensa vuoksi. Menestyvä yrttituotanto riippuu kuitenkin monista tekijöistä: ilmastoon soveltuvista ...
  • Pohjoisessa kasvatettujen yrttien aromisuus 

   Galambosi, Bertalan; Roitto, Marja
   Maa- ja elintarviketalous : 84 (MTT, 2006)
   Tässä selvityksessä tarkastellaan viljeltyjen maustekasvien aromiainepitoisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Aromipitoisuudella tarkoitetaan haihtuvan öljyn pitoisuutta ja koostumusta. Yrttien viljely- ja ...
  • Suomen kansallisten kasvigeenivarojen pitkäaikaissäilytysohjeet : Vihannes-, yrtti- ja rohdoskasvit 

   Ahokas, Hannu; Galambosi, Bertalan; Kairikko, Hanna; Kallela, Marja; Sahramaa, Mia; Suojala-Ahlfors, Terhi; Valo, Ritva; Veteläinen, Merja
   Maa- ja elintarviketalous : 85 (MTT, 2006)
   Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma perustettiin vuonna 2003 tehostamaan maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelua maassamme. MTT:n vastuulla on ohjelman koordinointi sekä maatalous- ja puutarhakasvien suojelu. ...
  • Uhanalaisten lääkekasvien markkinat ja viljely: Kirjallisuusselvitys 

   Galambosi, Bertalan; Jokela, Kirsi
   Maa- ja elintarviketalous : 17 (MTTMTT, 2002)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin selvittämään, mitä Suomen ilmastoon soveltuvia, uhanalaisia lääkekasveja Euroopassa viljellään ja minkälaista niiden viljelytutkimus on. Lisäksi selvitettiin, mitkä uhanalaiset ...
  • Uusien rohdoskasvien viljelytekniikka ja laatu 

   Galambosi, Bertalan; Galambosi, Zsuzsanna; Latvus, Aarne; Kaarlas, Matti
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 19 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1999)
  • Yrtit, mausteet ja rohdokset Suomessa : Luettelo julkaisuista 

   Galambosi, Bertalan; Piekkari, Sirpa
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 17/92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1992)
  • Yrttialan kirjallisuus Suomessa : luettelo 

   Galambosi, Bertalan; Piekkari, Sirpa
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 29 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   "Yrttialan kirjallisuus Suomessa : luettelo" on täydennetty ja korjattu laitos samojen tekijöiden vuonna 1992 julkaisemasta kirjallisuusviiteluettelosta "Yrtit, mausteet ja rohdokset Suomessa - luettelo julkaisuista" ...
  • Yrttien käyttö ja viljely : Katsaus aikauslehtiin ja kysely yrttikurssilaisille 

   Galambosi, Bertalan; Rahunen, Ilkka
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 10/92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1992)
  • Yrttikuivurin suunnittelu ja käyttö 

   Pyykkönen, Markus; Havento, Jukka; Hovi, Antti; Huhtala, Arto; Karhunen, Jorma; Pääkkönen, Kirsti; Sinisalo, Risto; Sorsa, Seppo; Galambosi, Bertalan
   Vakolan tiedote : 77/98 (Maatalouden tutkimuskeskus, Maatalousteknologian tutkimuslaitos, 1998)
  • Yrttitarhat Suomessa 

   Galambosi, Bertalan
   Maa- ja elintarviketalous : 125 (MTTMTT, 2008)
   Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman puitteissa tehtiin vuosina 2004-2005 mauste- ja rohdosyrttien inventaario. Tavoitteena oli saada tietoa yrttikokoelmien määrästä, sijainnista, ylläpitäjistä, laajuudesta, ...