"Eriksson, Christian" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Effect of annually repeated undersowing on cereal grain yields 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Sadonkorjuun jälkeistä typen huuhtoutumista voidaan estää keräämällä typpeä tarkoitusta varten kylvettyjen kasvien avulla. Suomen kasvukausi ei ole riittävän pitkä maan vapaata typpeä keräävän kasvuston perustamiseen ...
  • Efficacy of imazamox in imidazolinone-resistant spring oilseed rape in Finland 

   Haukkapää, Anna-Leena; Junnila, Sanni; Eriksson, Christian; Tulisalo, Unto; Seppänen, Mervi
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Imidatsolinonit (IMI:t) ovat herbisidejä, jotka ehkäisevät asetolaktaattisyntetaasi-entsyymin toimintaa. IMI:t tehoavat hyvin useisiin leveälehtisiin rikkakasveihin ja yksisirkkaisiin heiniin. Rapsi (Brassica napus) ei ...
  • Nutrient uptake and biomass accumulation for eleven different field crops 

   Hakala, Kaija; Keskitalo, Marjo; Eriksson, Christian; Pitkänen, Timo
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Tutkimuksen astiakokeessa kasvatettiin yhtenäisissä oloissa Suomessa vähän viljeltyjä, mutta ominaisuuksiltaan mielenkiintoisia viljelykasveja. Kasvit olivat öljyhamppu, (Cannabis sativa L.), kinua (Chenopodium quinoa ...
  • Soil nitrate N as influenced by annually undersown cover crops in spring cereals 

   Känkänen, Hannu; Eriksson, Christian; Räkköläinen, Mauri; Vuorinen, Martti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Viljan aluskasveja käytetään sekä typen huuhtoutumisen estämiseen että typen tuottamiseen. Ensin mainittuun tarkoitukseen sopivia ovat heinät ja jälkimmäiseen ilmakehästä typpeä sitovat apilat. Tutkimuksessa selvitettiin, ...
  • Undersowing Italian ryegrass diminishes nitrogen leaching from spring barley 

   Lemola, Riitta; Turtola, Eila; Eriksson, Christian
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Savi-, hiesu-, hieta- ja turvelysimetreissä tutkittiin aluskasviksi kylvetyn Italian raiheinän ja muokkausajan vaikutusta typen huuhtoutumiseen ja pääkasvina kasvaneen ohran satoon Jokioisissa vuosina 1993-1996. Kivennäismaille ...
  • Viljanviljelyn perusmuokkausmenetelmien taloudellisuusvertailu 

   Uusitalo, Pekka; Eriksson, Christian
   Maa- ja elintarviketalous : 60 (MTT, 2004)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusmuokkausmenetelmien satotasot, taloudellinen tulos tilakokoluokittain sekä optimaalisen perusmuokkausmenetelmän ja viljelykasvien yhdistelmä maalajeittain. Tutkimuksen ...