"Yli-Halla, Markku" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Soils in a young landscape on the coast of southern Finland 

   Mokma, Delbert L.; Yli-Halla, Markku; Hartikainen, Helinä
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tutkimustilan pelloilla, niiden vieressä olevalla moreenialueella ja meren äärellä olevassa ruovikossa tutkittiin kahdeksan maaprofiilia n. 1,5 metrin syvyyteen ja niissä esiintyvät ...
  • Soils in an agricultural landscape of Jokioinen, south-western Finland 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L.
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Jokioisissa tutkittiin 11 maaprofiilia noin 1,5 metrin syvyyteen ja määritettiin niissä esiintyvät maannokset. Maista kahdeksan oli viljeltyjä, kaksi oli metsämaita ja yksi Loimijoen tulva-alueella oleva entinen viljelymaa. ...
  • Suomalaisia maaprofiileja 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L.; Peltovuori, Tommi; Sippola, Jouko
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 78 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Kansainvälisen tutkimusyhteistyön lisääntyminen on synnyttänyt tarpeen nimetä suomalaisia maita maannosten luokitteluun kehitettyjen kansainvälisten järjestelmien mukaan. Tällaisia järjestelmiä ovat amerikkalaisperäinen ...
  • Suomen maannostietokanta : Maannoskartta 1:250 000 ja maaperän ominaisuuksia 

   Lilja, Harri; Uusitalo, Risto; Yli-Halla, Markku; Nevalainen, Raimo; Väänänen, Tapio; Tamminen, Pekka
   MTT:n selvityksiä : 114 (MTT, 2006)
   Eurooppalaisen maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan luomista on vaikeuttanut digitaalisen spatiaalisen maaperätiedon puute. Suomessakin maaperää koskevaa tietoa (dataa) on paljon tarjolla, mutta se on ollut hajallaan eri ...
  • Suomen maannostietokanta. Käyttöopas versio 1.0 

   Lilja, Harri; Uusitalo, Risto; Yli-Halla, Markku; Nevalainen, Raimo; Väänänen, Tapio; Tamminen, Pekka
   MTT Tiede : 6 (MTTMTT, 2009)
   Eurooppalaisen maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan luomista on vaikeuttanut digitaalisen spatiaalisen maaperätiedon puute. Suomessakin maaperää koskevaa tietoa (dataa) on paljon tarjolla, mutta se on ollut hajallaan eri ...
  • Water repellency of clay, sand and organic soils in Finland 

   Rasa, Kimmo; Horn, Rainer; Räty, Mari; Yli-Halla, Markku; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Kun kuivaan, huokoiseen maahan tiputettu vesipisara ei imeydy välittömästi, maa on vettä hylkivää eli hydrofobista. Lämpimien ilmastoalueiden karkeilla mailla vedenhylkivyys on yleisesti havaittu ja tutkittu ominaisuus. ...
  • Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla : opas pohjaveden pinnan säätämiseksi 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Virtanen, Seija; Rosendahl, Rainer; Österholm, Peter; Mäensivu, Merja; Westberg, Vincent; Regina, Kristiina; Ylivainio, Kari; Yli-Halla, Markku; Edén, Peter; Turtola, Eila
   MTT Raportti : 74 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkoalueiden happamat sulfaattimaat (alunamaat) olivat merenpohjaa tuhansia vuosia sitten. Merenpohjan hapettomissa oloissa kasvijätteestä ja meriveden sulfaatista syntyi bakteeritoiminnan ...
  • Ympäristötuen ehdot ja maan helppoliukoisen fosforin pitoisuus 

   Yli-Halla, Markku; Nykänen, Arja; Siimes, Katri; Tuhkanen, Hanna-Riikka
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 77 (Maatalouden tutkimuskeskusMTT, 2001)
   Tässä raportissa tarkastellaan, miten vuosina 1995-1999 toteutettu maatalouden ympäristöohjelma ja sen ympäristötuen ehtojen mukainen fosforilannoitus vaikuttivat maan helppoliukoisen fosforin pitoisuuteen. Selvitys ...