• Arviointi Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle 

   Heliölä, Janne; Aaltonen, Marja; Heinonen, Maarit; Hyvönen, Terho; Kuussaari, Mikko; Ovaska, Ulla
   Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 2019:21 (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019)
  • Assessment of new and old Dickeya and Pectobacterium spp. on potato in Finland : Final Report 

   Degefu, Yeshitila; Pirhonen, Minna; Hannukkala, Asko (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2016 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Hamberg, Leena; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Joensuu, Katri; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristiina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Paloneva, Mikko; Nummela, Matti; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2018)
  • Greenhouse gas emissions in Finland 1990 to 2017 

   Forsell, Pia; Grönfors, Kari; Kareinen, Timo; Lindh, Päivi; Niinistö, Sini; Pipatti, Riitta; Skoglund, Kai; Haakana, Markus; Heikkinen, Jaakko; Henttonen, Helena; Maanavilja, Liisa; Nousiainen, Jouni; Ollila, Paula; Perttunen, Jari; Pitkänen, Sanna; Tuomainen, Tarja; Virkkala, Sointu; Wall, Antti; Forsberg, Tommi; Mikkola-Pusa, Johanna; Petäjä, Jouko; Saarinen, Kristina; Eckhardt, Jenni; Nykänen, Lasse; Viinikainen, Mikko; Kara, Johanna; Hepola, Jouko; Paloneva, Mikko; Nummela, Matti; Pietikäinen, Johanna; Mäkelä, Kari (Statistics Finland, 2019)
  • Kansallinen rapustrategia 2019-2022. 

   Erkamo, Esa; Tulonen, Jouni; Kirjavainen, Jorma
   Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 4/2019 (Maa- ja metsätalousministeriö, 2019)
  • Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta ja vesijalanjälki 

   Silvenius, Frans; Usva, Kirsi; Katajajuuri, Juha-Matti; Jaakkonen, Anna-Kaisa
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 82/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
   Tämä raportti käsittää Luonnonvarakeskuksen Kauppapuutarhaliitolle ja Österbottens svenska producentförbund r.f.:lle tehdyn tilaustutkimuksen tulokset tomaatin, kurkun ja salaatin sekä koko toimialan ilmastovaikutuslaskennasta ...
  • Kuhakantojen geneettinen rakenne Pirkanmaan järvissä : Kuhaistutusten vaikutus geneettisen tutkimuksen perusteella 

   Kolari, Ismo; Koljonen, Marja-Liisa; Tanhuanpää, Pirjo
   Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja : 67 (Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry, 2019)
  • Luomuvihannesten ammattimaisen kasvihuonetuotannon ja arvoketjun edistäminen 

   Särkkä, Liisa; Halla, Hilkka; Koponen, Aki; Turpeinen, Laura; Piha, Samuel; Tuomola, Päivi; Jokinen, Kari
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 81/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
   Luomuelintarvikkeiden kysyntä on Suomessa jatkuvasti kasvanut ja kotimaisen tuotannon toivotaan pystyvän vastaamaan kysyntään. Tämän hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa luomutomaatin viljelyn tehostamisesta ...
  • Lähiruokaa Lapin matkailijoille : Matkailijoiden ruokahuollossa työskentelevien näkemyksiä lähiruoan käytöstä Rovaniemen seudulla ja Itä-Lapissa 

   Uusitalo, Marja; Wuori, Olli; Sinkkonen, Minna
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 79/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
   Matkailulla on tärkeä rooli, kun harvaan asuttujen alueiden ruoantuotanto siirtyy keskittyneestä ja globaalista valtavirrasta hajautetumpaan ja pienimuotoisempaan paikalliseen ruoantuotantoon. Tilanteen kartoitus ja kattava ...
  • Medium-rotation production of downy birch biomass on cutaway peatlands in Finland : Final report for WoodBio -project 

   Hytönen, Jyrki; Jylhä, Paula; Ahtikoski, Anssi (Natural Resources Institute Finland, 2017)
  • Riistatalouden terveyshyödyt 

   Tyrväinen, Liisa; Pellikka, Jani; Ojala, Ann
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 83/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
   Noin 200 000 suomalaista viettää vuosittain arviolta viisi miljoonaa päivää metsästäen monenlaisissa luonnonympäristöissä. Metsästyksellä voi muiden aktiviteettien tavoin olla myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia ...
  • Siipikarjanlannan käytön tehostaminen : Teholanta-hankkeen loppuraportti 

   Palva, Reetta; Hellstedt, Maarit; Luostarinen, Sari; Winquist, Erika; Salo, Tapio; Lehtoranta, Suvi; Grönroos, Juha; Hamina, Hanna; Puolamäki, Kimmo
   TTS:n julkaisuja : 435 (Työtehoseura ry, 2019)
  • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 

   Lipponen, Maija; Vehmasto, Elina; 4100310410; 4100310410; Luonnonvarakeskus
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 78/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
   Eläinavusteiset hyvinvointia ja kuntoutumista tukevat menetelmät voivat olla vaikuttava ratkaisu erilaisiin hyvinvointihaasteisiin. Hevosen avulla toteutetaan monia sosiaalisen kasvun ja kuntoutumisen tueksi tarkoitettuja ...
  • State of the art and development needs of forestry service contractors 

   Kronholm, Thomas; Sosa, Amanda; Bowditch, Euan; Polschneider, Sarah; Hamunen, Katri; Rikkonen, Pasi (Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery (FOBIA), 2019)
  • Suomalainen visakoivu metsästä maailmalle – puuvarannot, logistiikka ja laatuluokitus 

   Korpunen, Heikki; Hagvist, Risto; Heräjärvi, Henrik; Viherä-Aarnio, Anneli (Luonnonvarakeskus, 2019)
  • Terve satokasvi – parempi ravinteiden hyödyntäminen 

   Jalli, Marja; Huusela-Veistola, Erja; Rajala, Ari; Jalli, Heikki; Ruuttunen, Pentti; Palosuo, Taru; Virkajärvi, Perttu; Niemeläinen, Oiva; Järvenranta, Kirsi; Hautsalo, Juho; Palojärvi, Ansa; Laine, Antti; Kaseva, Janne
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 72/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
   Luonnonvarakeskuksen (Luke) Makera-rahoitteisessa TerveKasvi-hankkeessa selvitettiin, mitkä toimintatavat vahvistavat positiivisia kytkentöjä kasvinterveyden ja ravinteiden käytön tehokkuuden välillä viljoilla ja nurmikasveilla. ...
  • Terve viljelykasvusto pienentää ravinteiden huuhtoutumisriskiä ja parantaa kannattavuutta 

   Jalli, Marja; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Järvenranta, Kirsi; Kaseva, Janne; Laine, Antti; Niemeläinen, Oiva; Palojärvi, Ansa; Palosuo, Taru; Rajala, Ari; Ruuttunen, Pentti; Virkajärvi, Perttu
   Luke Policy Brief (Luonnonvarakeskus, 2019)
  • The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers 

   Svels, Kristina; Salmi, Pekka; Mellanoura, Juhani; Niukko, Jari
   Natural resources and bioeconomy studies : 77/2019 (Natural Resources Institute Finland, 2019)
   The growth of seal and cormorant populations has challenged the viability of coastal fisheries in the Baltic Sea. In 2017 widely spread frustration among local and regional fishery stakeholders generated a transnational ...
  • Työkalupakki vesivastuulliseen arvoketjun hallintaan 

   Huotari, Enni; Reinikainen, Anu; Sojamo, Suvi
   Luke Tietokortti (Luonnonvarakeskus, 2019)
  • Viehekalastus kalatalousalueilla 

   Eskelinen, Päivi; Mikkola, Jarmo
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 75/2019 (Luonnonvarakeskus, 2019)
   Muita kalastustapoja kuin onkimista ja pilkkimistä harrastavien 18-64 –vuotiaiden vapaa-ajankalastajien pitää maksaa kalastonhoitomaksu. Se oikeuttaa käyttämään yleiskalastusoikeutta eli kalastamaan yhdellä vavalla ja ...