fi=Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus|en=Natural Resources and Bioeconomy Studies|sv=Forskning i naturresurser och bioekonomi|

Jukuri

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus

 

Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa ilmestyy tutkimusraportteja, oppaita, kirjallisuusselvityksiä ja työraportteja. Aihealueet ovat maatalous, metsä, riista ja kalatalous. Sarjan julkaisukielet ovat suomi, englanti (Natural Resources and Bioeconomy Studies) ja ruotsi (Forskning om naturresurs- och bioekonomi)

ISSN 2342-7639 (Verkkojulkaisu) 2342-7647 (Painettu)

Painopaikka ja julkaisumyynti: Juvenes Print

Vuodesta 2015 alkaen tähän sarjaan on liitetty sarjat Metsäsektorin suhdannekatsaus (ISSN 1796-0053) sekä Finnish Forest Sector Economic Outlook (ISSN 1798-3037)

Numerot julkaisuvuoden mukaan | Numbers by the year

Vuosi Yksikkö (Unit)
2015 (1-77)
2016 (1-74)
2017 (1-88)
2018 (1- )
Luonnonvarat ja biotuotanto (Management and Production of Renewable Resources)
Vihreä teknologia (Green Technology)
Uudet liiketoimintamahdollisuudet (Bio-based Business and Industry)
Talous- ja yhteiskunta (Economics and Society)
Tilastopalvelut (Statistical Services)
Tutkimuksen tukipalvelut (Research Support Services)

Uusimmat viitteet

Katso lisää