• Finnish forest sector economic outlook 2001-2002 

      Hänninen, Riitta; Mikkola, Eero; Luke / Luonnonvarat / Metsänhoito (4100110310); Luke / Biotalous ja ympäristö / Luonnonvarapolitiikat ja -markkinat (4100310210)
      Finnish Forest Sector Economic Outlook (Metsäntutkimuslaitos, 2001)