• Metsämaan muokkausopas 

      Luoranen, Jaana; Saksa, Timo; Finér, Leena; Tamminen, Pekka (Metsäntutkimuslaitos, 2007)