• METSO-opas metsäalan toimijoille 

      Hujala, Teppo; Rantala, Mirja; Metsäntutkimuslaitos; http://orcid.org/0000-0002-7905-7602 (MetsäntutkimuslaitosTapio, 2012)
      METSO-opas on tarkoitettu käsikirjaksi metsäalan toimijoille, jotka osallistuvat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn toteuttamiseen. Opas esittelee METSOn tarjoamat suojelukeinot yksityismetsissä ...