• Fenologisen havaintoverkon seurantaohjeet 

      Kubin, Eero; Kotilainen, Eeva; Poikolainen, Jarmo; Hokkanen, Tatu; Nevalainen, Seppo; Pouttu, Antti; Karhu, Jouni; Pasanen, Jorma (Metsäntutkimuslaitos, 2007)