• Kolin kaskiopas 

      Lovén, Lasse; Äänismaa, Pekka (Metsäntutkimuslaitos, 2006)