• 15 years of economies in transition: Lessons learned and challenges ahead for the forestry sector. A contribution to the work of the UNECE Timber Committee and the FAO European Forestry Commission 

   Ilavský, Ján
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 24 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   The paper analyses the outcomes of the transition process in the forest sector which those European countries which previously had centrally planned economies have been undergoing over the last 15 years. It presents an ...
  • A prediction model prototype for estimating optimal storage duration and sorting 

   Erber, Gernot; Routa, Johanna; Wilhelmsson, Lars; Raitila, Jyrki; Toiviainen, Maunu; Riekkinen, Juho; Sikanen, Lauri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 297 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   The objective of this study was to develop prototypes for estimating the optimal storage time and sorting of fuel wood. Drying trials employing the state of the art technology of load cell based metal frames were carried ...
  • A review of the applicability of existing tree and forest characteristics prediction models to forest inventory in Vietnam and Nepal 

   Eerikäinen, Kalle; Hinh, Vu T.; Huy, Bao; Khanh, Dao C.; Khoa, Phung V.; Khoi, Ngo K.; Lung, Nguyen N.; Mandal, Ram A.; Phuong, Vu T.; Pokharel, Yam P.; Shrestha, Him L.; The, Tran N.; Yadav, Bechu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 235 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Forest inventories provide vital and up-to-date information for use in basic decision making on the ma¬nagement and conservation of forest resources. Data collected in forest inventories are stored and pro¬cessed in databases ...
  • Accuracy of visual tree defoliation assessment: a case study in Finland 

   Muukkonen, Petteri; Lindgren, Martti; Nevalainen, Seppo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 307 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Defoliation (crown thinning) is widely used as a rapid method of tree condition assessment. As a method that is based on subjective visual observation it might be influenced by statistically significant observer bias. ...
  • Aines- ja energiapuun hakkuu ja lähikuljetus korjureilla. Kirjallisuuskatsaus 

   Jylhä, Paula; Väätäinen, Kari; Rieppo, Kaarlo; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 34 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Korjuri (myös yhdistelmäkone tai kombikone) on metsäkonetyyppi, jolla voidaan tehdä puunkorjuun molemmat päävaiheet, hakkuu ja lähikuljetus. Korjurit jaetaan kone- ja työteknisesti kahteen erilaiseen päälinjaan. Ns. aidoilla ...
  • Aines- ja energiapuun kaukokuljetuksen tulevaisuuden haasteet ja teknologiat 

   Väätäinen, Kari; Anttila, Perttu; Laitila, Juha; Nuutinen, Yrjö; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 291 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Viime vuosina aines- ja energiapuun kuljetuksiin on kohdistunut paljon muutostekijöitä. Metsäteollisuuden rakennemutos on osaltaan käynnistänyt tarpeen toteuttaa kustannustehokkuutta parantavia uudistuksia kaukokuljetukseen. ...
  • Alueelliset hakkuumahdollisuudet Suomessa 

   Nuutinen, Tuula; Hirvelä, Hannu; Salminen, Olli
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 13 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kolmen lähivuosikymmenen hakkuumahdollisuuksia ja puuston kehitystä koko maassa ja metsäkeskusten alueilla. Laskelmat tehtiin metsäkeskuksittain MELA-ohjelmistolla. Laskelma-aineisto ...
  • Alueellisten metsäohjelmien 2006 -2010 laadinnan hyväksyttävyys ja vaikuttavuus Analyysi alueellisista metsäohjelmista 

   Saarikoski, Heli; Weckroth, Timo; Leskinen, Leena A.; Laitala, Marjo; Tikkanen, Jukka
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 94 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsäkeskusten on metsälain (1093/1996) mukaan laadittava alueellinen metsäohjelma (AMO), jossa määritellään suuntaviivat metsäkeskuksen toiminta-alueen metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle. Metsäohjelman laadinta on ...
  • Alueyrittäjyyden asenneilmasto ja valmiudet Metsäliitto Osuuskunnan Kaakkois-Suomen hankinta-alueella 

   Ala-Fossi, Antti; Sikanen, Lauri; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 4 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2004)
   Metsäteollisuuden kansainvälinen koveneva kilpailu edellyttää hyvää kilpailukykyä myös puunhankinnassa. Suomessa puunhankintaorganisaatiot antavat aikaisempaa enemmän vastuuta korjuuja kuljetusyrittäjille, jotka vastaavat ...
  • An analysis of logging companies in the Republic of Karelia 

   Gerasimov, Yuri; Siounev, Vladimir; Chikulaev, Pavel; Pechorin, Vladimir; Dyakonov, Victor; Komkov, Victor; Sikanen, Lauri; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 16 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Logging in the Republic of Karelia has changed rapidly during the last 10 years. As a result, traditional Russian wood harvesting systems are currently used side-by-side with Nordic ones. The aim of this study was to collect ...
  • Approach to data collection for soil carbon modelling in Benin 

   Guendehou, G.H. Sabin; Mäkipää, Raisa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 290 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Carbon stocks and changes in carbon stocks in forest ecosystems can be estimated either by direct measurements or using modelling approach. Given that direct measurements are expensive and time-consuming, modelling is ...
  • Arvio METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostohankkeiden vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista 

   Rantala, Mirja; Leskinen, Leena; Hujala, Teppo; Kurttila, Mikko
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 202 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tässä julkaisussa arvioidaan käynnissä olevan METSO-ohjelman (2008 2016) ja sen kokeiluvaiheen (2002 2007) metsien monimuotoisuuden turvaamisen yhteistoimintaverkostohankkeiden vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita. Tulokset ...
  • Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. (Summary: Outlook for Finland’s Forest Industry Production and Wood Consumption for 2015 and 2020). 

   Hetemäki, Lauri; Hänninen, Riitta
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 122 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Suomen metsävaroista ja fyysisestä puuntarjontapotentiaalista tehdään säännöllisesti päivitettyjä arvioita. Valtakunnan metsien inventoinneissa laaditaan seikkaperäiset ja laaja-alaiset selvitykset metsävaroista ja ...
  • Assessment of Energy Wood Resources in Northwest Russia 

   Gerasimov, Yuri; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 108 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   The energy wood procurement possibilities for the eight regions making up Northwest Russia were assessed. Wood byproducts from roundwood harvesting and sawmilling were considered for energy production based on actual ...
  • Assessment of energy wood resources in the Leningrad region 

   Gerasimov, Yuri; Goltsev, Vadim; Ilavský, Ján; Tahvanainen, Timo; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 37 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Possibilities for energy wood procurement in the Leningrad region are assessed in this report. As sources for energy production, wood from thinnings, logging residues, non-industrial round wood and residues from sawmilling ...
  • Atlas of the forest sector in Belarus 

   Gerasimov, Yuri; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 170 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   This atlas is a collection of maps with a short description of the current situation of the forest sector inBelarus including regions of Brest, Gomel, Grodno, Minsk, Mogilev, and Vitebsk. The cartographicinformation is ...
  • Atlas of the forest sector in Northwest Russia 2009 

   Gerasimov, Yuri; Karvinen, Sari; Leinonen, Timo
   Metlan työraporttejaMetlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 131 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   This atlas is a collection of maps with a short description of the current situation of the forest sector in Northwest Russia including regions of Karelia, Komi, Arkhangelsk, Vologda, Leningrad, Pskov, Novgorod, and Murmansk. ...
  • Atlas of the forest sector in Poland 

   Gerasimov, Yuri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 268 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   This atlas is a collection of maps with a short description of the current situation of the forest sector in Poland including the regions of Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, ...
  • Atlas of the forest sector in Slovakia 

   Ambrušová, Lucia; Halaj, Daniel; Ilavský, Ján; Marttila, Juhani
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 257 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   This atlas is a review of the current situation of the forest sector in Slovakia with a collection of maps. The cartographic information is grouped in the following way: forest resources, silviculture, wood harvesting, ...
  • Atlas of the forest sector in Ukraine with the focus on wood fuels 

   Lopatin, Eugene; Marttila, Juhani; Sikanen, Lauri; Eklund, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 211 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   This is a review of the current situation of the forest sector in Ukraine by considering a collection of maps. The cartographic information is grouped in the following way: forest resources, silviculture, wood harvesting, ...