• Virkistyskalastajien harrastajaprofiilit 

      Neuvonen, Marjo; Sievänen, Tuija; Pouta, Eija
      Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 20 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)