• 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009 Conference Programme & Abstracts 

   Ukonmaanaho, Liisa; Nieminen, Tiina M.; Starr, Mike; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 128 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   The 6th international Symposium on Ecosytem Behaviour, BIOGEOMON 2009, is held at Helsinki, Finland, in June 29th July 3rd 2009. BIOGEOMON s primary goals are to provide a forum for the dissemination and discussion of ...
  • Adapting forest management to maintain the environmental services: carbon sequestration, biodiveristy and water. Abstracts and programme of an international conference at Koli National Park, Finland in 21. 24.9.2009 

   Finér, Leena; Laurén, Ari; Lier, Markus; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 133 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   This paper compiles the programme and the abstracts of the international scientific conference Adapting Forest Management to Maintain the Environmental Services: Carbon Sequestration, Biodiversity and Water held in the ...
  • Asiakaslähtöisyys metsäsuunnittelun kehittämishaasteena 

   Tikkanen, Jukka; Hokajärvi, Raili; Hujala, Teppo; Lappalainen, Satu; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 65 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Julkaisu on MMM:n rahoittaman yhteistutkimushankkeen (310336) Yksityismetsien asiakaslähtöisen metsäsuunnittelun kehittävä työntutkimus loppuraportti. Osa tutkimuksista liittyy myös Suomen akatemian hankkeeseen 210417 ...
  • Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät 

   Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu; Sievänen, Risto; Vapaavuori, Elina; Muhonen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 240 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   <p>Raportissa tarkastellaan bioenergian ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia Suomen metsiin ja metsätalouteen kahden Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusohjelman Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ...
  • Bioenergiaa metsistä – Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset 

   Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu; Muhonen, Timo; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 289 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelmassa (2007 2011) tutkittiin metsäenergian tuotantoketjua biomassan kasvatuksesta lämpö- ja sähkölaitoksille tehtäviin toimituksiin. Tutkimuksen painopisteenä olivat ...
  • Current state of terrestrial ecosystems in the joint Norwegian, Russian and Finnish border area in northern Fennoscandia 

   Derome, John; Myking, Tor; Aarrestad, Per Arild; Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Tromsö, Norway; Norwegian Forest and Landscape Institute, Norway; Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 85 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   An international EU/Interreg III Kolarctic project "Development and implementation of an environmental monitoring and assessment program in the joint Finnish, Norwegian and Russian border area", was carried out during 2003 ...
  • Diseases and insects in forest nurseries - Proceedings of the 5th Meeting of IUFRO Working Party S7.03.04, May 6 8, 2003, at Peechi, Kerala, India 

   Lilja, Arja; Sutherland, J.R.; Poteri, Marja; Mohanan, C.; Metsäntutkimuslaitos / Suonenjoki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 11 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   The fifth meeting of IUFRO Working Party (WP) S7.03.04 (Diseases and insects in forest nurseries) was held May 6 8, 2003, at Peechi, Kerala province, India. This electronic version of the proceedings contains full-text ...
  • Elävä matkailumaisema Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys 

   Uusitalo, Marja; Sarala, Pertti; Tuulentie, Seija; Geologian tutkimuskeskus (GTK), Rovaniemi; Geologian tutkimuskeskus (GTK); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvintuotanto KAS / Kasvinviljely (KAR); Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Elävä matkailumaisema -maisemaselvityksessä on tarkasteltu Suomen Lapissa sijaitsevaa Ounasselän tunturiseudun matkailumaisemaa, sen muutosta ja tulevia kehityssuuntia monen eri tieteenalan geologian, biologian, ...
  • Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin 

   Rantala, Outi; Tuulentie, Seija; Metsäntutkimuslaitos / Pohjois-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 175 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin -tutkimuksen tavoitteena on avata loma-asumista ilmiönä Enontekiöllä ja tuoda esille uusia, alueella toimivien ja asuvien henkilöiden elämismaailmasta kumpuavia ...
  • Environmental Services provided by the Nordic-Baltic Forests. Extended abstracts of the CAR-ES network meeting in Finland 20. -22.10.2014 

   Finér, Leena; Karvinen, Leena; Stupak, Inge; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 316 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   CAR-ES (Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems, 2011 2015) is an open network that brings together Nordic and Baltic forest researchers. The CAR-ES network aims at providing ...
  • Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 -2020 METSOn tilannekatsaus 2012 

   Syrjänen, Kimmo; Rantala, Mirja; Sirkiä, Saija; Anttila, Susanna; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 264 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) etenee pääosin suunnitellusti. Raportti esittelee METSO-ohjelman 14 toimenpiteen etenemisen vuonna 2012.Vuonna 2012 METSO-ohjelmassa perustettiin 7 504 hehtaaria ...
  • Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen - Metlan METSO-tutkimuksen 2009 -2012 loppuraportti 

   Koskela, Terhi; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 262 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metlassa 2009 2012 toimineiden Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008 2016) ohjauskeinoja ja vaikutusten seurantaa tukevien tutkimushankkeiden (MET) tavoitteena oli tuottaa METSOn seurannassa, ...
  • FinCOSPAR 2013 - Abstracts 29 -30th August, Vantaa, Finland 

   Tomppo, Erkki; Merikallio, Sini; Murtovaara, Irene; Finnish Meteorological Institute. Finland; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 276 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   The Committee on Space Research (COSPAR) was established by the International Council for Science(ICSU) in 1958 as an interdisciplinary scientific body concerned with the progress on an internationalscale of all kinds of ...
  • Finland s Forests in Changing Climate 

   Parviainen, Jari; Vapaavuori, Elina; Mäkelä, Annikki; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 159 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   This issue of Metla s Working Papers is based on the Finnish COST Action FP 0707 Expected Climate Change and Options for European Silviculture (ECHOES) country report published in 2009 compiled with updated information. ...
  • Forest condition monitoring in Finland National report 2002 -2005 

   Merilä, Päivi; Kilponen, Tuire; Derome, John; Metsäntutkimuslaitos / Parkano
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 45 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Since 1985 Finland has been participating in the Pan-European forest condition monitoring programme the International Co-operative Programme on the Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP ...
  • Forest planning in private forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden. Proceedings of ELAV seminar, 23-24 March 2006, Koli, Finland 

   Nuutinen, Tuula; Kärkkäinen, Leena; Kettunen, Leena; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 38 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   ELAV (Enhancing Local Activity and Values from forest land through community-led strategic planning) is an international project, in which opportunities provided by forests are identified as well as ways to utilize these ...
  • Forest recreation monitoring - a European perspective 

   Sievänen, Tuija; Arnberger, Arne; Dehez, Jeoffrey; Grant, Neil; Jensen, Frank; Skov-Petersen, Hans; BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences. Institute of Landscape Development, Recreation and Conservation Planning. Vienna, Austria; CEMAGREF, France; Forestry Commission, United Kingdom; University of Copenhagen, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, Denmark; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 79 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   COST Action E33 Forest for recreation and nature tourism (FORREC) is a network of researchers and practitioners working in the field from all around Europe. The work was devided into three working groups. The aim of ...
  • Forests and abundance of water -focus on boreal forests and peatlands. Abstracts and Programme of COST Action FP0601 FORMAN Workshop at the Finnish Environment Institute, Helsinki and Hyytiälä Forestry Field Station, Finland 6.−8.9.2010 

   Finér, Leena; Kortelainen, Pirkko; Lode, Elve; Lier, Markus; Tallinn University, Estonia; Finnish Environment Institute (SYKE); Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 168 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   This paper compiles the programme and abstracts of the international scientific workshop, Forests and abundance of water boreal forests and peatlands, organised in the premises of the Finnish Environment Institute, Helsinki ...
  • II Talvitutkimuspäivät Kolilla 26-27.11.2009: Ohjelma ja esitelmien ja postereiden tiivistelmät 

   Repo, Tapani; Lehto, Tarja; Roitto, Marja; Rasmus, Sirpa; Kettunen, Leena; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 138 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Talvi on vuodenajoistamme kaikkein pisin. Suomen luonto on sopeutunut talveen kuten myös me suomalaiset. Talvi vaikuttaa terveyteen, kauneuskäsityksiin ja tapoihimme toimia. Metsäiselle maalle talven rooli on ollut ...
  • Ilmastonmuutos Lapissa näkyvätkö muutokset sopeutuuko luonto? 

   Nikula, Ari; Varmola, Martti; Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 25 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Rovaniemen ja Kolarin toimintayksiköiden tutkimuspäivän aiheena oli ilmastonmuutos Lapissa ja sen vaikutukset metsäluontoon. Tuomenvirta ja Drebs tarkastelevat Lapin ilmastoa Sodankylässä vuodesta 1908 lähtien tehtyjen ...