• Metsäpolitiikka valinkauhassa. 

      Palo, Matti; Hellström, Eeva
      Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja : 471 (Metsäntutkimuslaitos, 1993)
      Julkaisussa pyritään ulkomaisin kokemuksin antamaan herätteitä Suomen metsäpolitiikan kehittämiselle sen ollessa uusien haasteiden edessä. Julkaisu koostuu kymmenestä tapaustutkimuksesta. Ulkomaita koskevassa osassa ...