• Suometsät - tulevaisuuden tukkipuustot. 

      Niemi, Sauli; Finér, Leena; Laukkanen, Hannu; Nousiainen, Mika; Sikanen, Lauri; Väätäinen, Kari
      Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja : 830 (Metsäntutkimuslaitos, 2002)