• Alkkian kenttäkokeet 1961-1986. 

      Kaunisto, Seppo; Kinnunen, Kaarlo; Lehtinen, Sulo; Nevanranta, Kalle; Tukeva, Jorma
      Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja : 236 (Metsäntutkimuslaitos, 1986)