• Metsäntutkimuspäivä Kannuksessa 1988. 

      Ferm, Ari; Ala-Pöntiö, Maire; Metsäntutkimuslaitos / Kannuksen tutkimusasema
      Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja : 322 (Metsäntutkimuslaitos, 1989)