• Tapaustutkimusstrategia ja metsätieteet. 

      Hellström, Eeva; Hyttinen, Pentti
      Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
      Katsauksessa esitellään kirjallisuustarkastelun pohjalta tapaustutkimuksen metodiikkaa ja sen käyttöön liittyviä ominaispiirteitä. Tapaustutkimuksen perusteiden läpikäyntiin paneudutaan aloittaen sen määritelmästä ja ...